11 December 2012

Moderaterna, ta människors oro för utförsäljningarna på allvar!


"Allmännyttan måste förändras, för att kunna stå stark och överleva i morgondagens Botkyrka. Vi moderater är medvetna om att denna förändring känns skrämmande för en del Botkyrkabor. Men ingenting blir bättre av några agiterar för att piska upp skrämsel bland hyresgästerna.”

Så skriver Botkyrkamoderaterna i ett inlägg på sin hemsida. Vilka det är som ”piskar upp skrämsel”, framgår inte uttryckligen, men mellan raderna kan man läsa sig till att det är vi som är emot en försäljning av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby, som anklagas för att vilja skrämmas. Det partipolitiskt obundna nätverket ”Alby ärinte till salu”, som har startats av en grupp ungdomar i Alby, taggas under inlägget.

Vi kan försäkra moderaterna om att det inte förekommit någon agitation för att ”piska upp skrämsel” i Alby. Rädsla och oro finns där dock. Men det som har orsakat den är inte någon agitation, utan själva planerna på att sälja Albyberget. Människor är helt enkelt oroliga för vad som ska hända med deras hem, efter att Moderaterna med flera sålt dem till en privatvärd.

Om Moderaterna bryr sig om den oron, kunde det vara klädsamt om de bemödade sig om att bege sig till Alby för att lyssna på dem vars hem de vill sälja. Det har hållits flera stora offentliga möten om utförsäljningsfrågan i Alby. Många hundra hyresgäster har varit där, för att få veta vad politikerna tänker och för att få göra sin röst hörd. Redan på det första mötet, som ordnades av Hyresgästföreningen i våras, var det uppenbart att det fanns en stark opinion emot försäljningsplanerna. 

Inte vid ett enda tillfälle har någon ledande företrädare från Moderaterna i Botkyrka varit där för att förklara, svara på människors frågor, lyssna på deras oro eller höra vad de tycker. Istället ägnar (M) sig åt att kritisera de Albybor som engagerat sig i frågan, och pekar ut deras engagemang som skrämselpropaganda. Det är lågt. 


Anna Herdy
Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka


13 November 2012

Vår motion om vård- och omsorgscollege bifölls


Framtidens välfärd hänger på att fler ungdomar väljer att utbilda sig för att arbeta inom vården och omsorgen. Förra året sökte bara drygt 2 700 elever till gymnasieskolans omvårdnadsprogram i hela landet, att jämföra med att omkring 18 000 elever gick vårdlinjen varje år i början av 1980-talet. Om vi inte lyckas vända trenden, kommer det att saknas 170 000 gymnasieutbildade inom vård och omsorg år 2030.

För att fler ska vilja arbeta inom de här yrkena, behöver förstås lönerna och arbetsvillkoren bli bättre. Men det krävs även satsningar som gör omvårdnadsutbildningen till en attraktiv utbildning som både leder till jobb direkt efter gymnasiet och öppnar dörrar för framtiden. Den som går gymnasiets omvårdnadsprogram i Botkyrka ska veta att det betyder att man garanterat får bra praktik, kontakter med framtida arbetsgivare och en utbildning av högsta kvalitet. Därför är vi glada att vår motion om att Botkyrka kommun ska ansöka om att ingå i Vård- och omsorgscollege blev bifallen i kommunfullmäktige.


27 September 2012

Alby är inte till salu!

För några veckor sedan offentliggjorde Botkyrkabyggen att de tänker ”pröva en försäljning” av 1300 lägenheter på Albyberget. Södra Sidan skriver om beslutet här. Vänsterpartiet anser att beslutet att sälja av hela Albyberget inte ryms inom kommunfullmäktiges beslut, som var att uppdra åt Botkyrkabyggen att sälja ”cirka 1000 lägenheter”. 1300 är väsentligt mer än 1000, och vi reserverade oss därför mot beslutet i Botkyrkabyggens styrelse.


19 September 2012

Moderaterna om utförsäljningen: "Vi applåderar"

Den som följer diskussioner om Botkyrka på twitter, kanske har sett hur Moderaterna Botkyrka gjorde ett klavertramp häromdagen. Nabila Abdul Fattah twittrade från Botkyrkabyggens möte på Grindtorpskolan, där ett par hundra Albybor samlats för att få information om kommunens planer på att sälja deras bostäder till en privatvärd. Moderaterna svarade muntert:


03 September 2012

200 böcker från Botkyrka till barnen i Gaza


Gazaremsan är obeboelig om åtta år. Det varnar FN för i en ny rapport. Rent vatten, elektricitet och hälsovård är exempel på bristvaror i området, som varit satt i blockad av Israel sedan 2007. 

För ett och ett halvt år sedan lade Vänsterpartiet Botkyrka en motion till kommunfullmäktige om att kommunen skulle skicka humanitär hjälp i form av insamlat överblivet materiel som kunde komma till nytta i Gaza. Imorgon är det äntligen dags att lämna över de 200 böcker, framförallt barnböcker, som har samlats in. Det är organisationen Ship to Gaza, som i skrivande stund seglar mot Gaza, som ska ta emot böckerna. 

14 June 2012

Vi fortsätter kämpa för hyresgästernas inflytande!


Så beslutades idag, trots protester från hyresgästerna, att sälja ut 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby till ett privat fastighetsbolag. Med röstsiffrorna 55 mot 4, gick fullmäktige emot de nära 3 000 hyresgäster som via Hyresgästföreningens enkät sagt att de vill bo kvar i Botkyrkabyggen, de ca 800 personer som velat visa sitt ställningstagande via våra protestlistor och de många människor som engagerat sig för att få vara med i processen, bli informerade och få göra sin röst hörd. 

Vi föreslog att ärendet skulle återremitteras, för att man skulle kunna åtgärda de stora brister som funnits i den politiska processen. Flera ledamöter sa från talarstolen att de hade tagit till sig av protesterna och människors oro och engagemang. Det konstaterades att det var beklagligt att bolaget och kommunen inte hade fört en dialog med de som kommer att beröras av beslutet. Genom att rösta för vårt yrkande om en återremiss, hade man haft möjlighet att rätta till det misstaget. Tyvärr valde man att låta bli.

13 June 2012

Vi föreslår en återremiss av Botkyrkabyggenärendet


Igår kväll deltog omkring 250 hyresgäster från Alby i ett möte som Hyresgästföreningen arrangerade i området. Mötet syftade till att hyresgästerna skulle få en möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna om den planerade utförsäljningen av 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), Bosse Johansson (S) och Nooshi Dadgostar (V), ledamot i Botkyrkabyggens styrelse.
– Jag är glad att Hyresgästföreningen ordnade mötet. De många frågorna och den stora upprördheten bland hyresgästerna visade på behovet att beslutsfattarna pratar med dem som berörs av beslutet. Men dialogen borde egentligen ha inletts för länge sedan, och på initiativ av de politiker som vill sälja ut, säger Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet kommer under torsdagens debatt i kommunfullmäktige att yrka på att ärendet återremitteras.

Lyssna på hyresgästerna!


Igår kväll arrangerade Hyresgästföreningen ett offentligt möte på Kvarnhagskolan, i syfte att ge Albyborna en möjlighet att ställa frågor till beslutsfattarna om den planerade försäljningen av 1000 av Botkyrkabyggens lägenheter. Mötet blev mer än fullsatt - de uppskattningsvis 250-300 deltagarna fick trängas i lokalen. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), kommunstyrelseordförande, Bosse Johansson (S), ordförande för Botkyrkabyggen, och Nooshi Dadgostar (V), som är vår ledamot i Botkyrkabyggens styrelse. 

04 June 2012

Ikväll fattar kommunstyrelsen beslut om utförsäljningen

Botkyrkabyggen har som bekant hemställt till kommunfullmäktige om att få sälja ut 1000 lägenheter ur sitt bestånd. Ikväll fattas beslut i kommunstyrelsen i frågan. Vänsterpartiet kommer att reservera sig emot beslutet. 

 - Försäljningen innebär sociala risker, samtidigt som inga reella resurser tillförs bostadsområdet. Vi tycker att risken att kortsiktiga vinstintressen går före de boendes intressen väger tyngre än argumenten för en försäljning. Försäljningen genomförs dessutom utan att man fört någon dialog med Botkyrkabyggens hyresgäster. Därför kommer vi att rösta nej till utförsäljningen, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka. 

09 May 2012

Vi ♥ Botkyrka - Sälj inte våra bostäder!


Det har nog inte undgått den som läser den här bloggen att Vänsterpartiet Botkyrka inte vill att den planerade utförsäljningen av 1 000 lägenheter i Botkyrka ska bli verklighet. Nu drar vi igång kampanjen "Vi ♥ Botkyrka - Sälj inte våra bostäder!". Vi kommer bland annat att samla in namn mot utförsäljningen.

Som vi tidigare skrivit om här på bloggen, vill vi att kommunfullmäktige ska säga nej till Botkyrkabyggens förfrågan om att få sälja 1 000 lägenheter. Vi tycker inte att en utförsäljning är en bra lösning. Vi har sett för många exempel där privatiseringar av hyreslägenheter har lett till sämre standard och mindre inflytande för de hyresgäster som bor i de bostäder som säljs.

Mycket medieintresse kring utförsäljningen av lägenheter

Beslutet om att sälja 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter röner stort intresse, inte bara bland de berörda Botkyrkaborna, utan också i media.

Här finns en sammanställning av några av de artiklar och inslag som gjorts, sedan beslutet fattades i mitten av förra månaden.


16 april: TV4 Stockholm intervjuar Mats Einarsson (v) om varför Vänsterpartiet inte vill sälja.

16 april: Hem och Hyra skriver om Botkyrkabyggens beslut att be kommunfullmäktige om lov att få sälja.

17 april: SVT ABC gör ett inslag om frågan.

19 April 2012

Kritik mot planerna på att sälja allmännyttiga lägenheter i Botkyrka

Botkyrkabyggens hemställan om att få sälja 1000 lägenheter har väckt debatt.

Hyresgästföreningens ordförande i region Stockholm, Terje Gunnarsson, skriver på sin blogg:
Botkyrkabyggens styrelsebeslut att sälja 1.000 hyresrätter får allt mer kritik. Hyresgäster ringer och är väldigt bekymrade och vill veta om huset de bor i kommer att sälja och om det skall säljar när då.
De enda som kan svara verkar slå ifrån sig. Det finns ingen information att hämta på varken Botkyrka Kommuns eller botkyrkabyggen hemsidor. Märkligt att de inte förstår vilken oro som nu sprider sig i bostadsområdena. (..)
Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman kritiserar att pengar gått från Botkyrkabyggen till den kommunala välfärden, istället för till renoveringar. "Så uppträder väl inte seriösa fastighetsägare!", skriver hon.

16 April 2012

Vänsterpartiet reserverade sig mot planerna på att sälja 1 000 lägenheter i Botkyrka

Idag beslutade Botkyrkabyggen, Botkyrkas allmännyttiga bostadsbolag, att de vill sälja ut 1 000 av sina lägenheter till en privat hyresvärd. Vänsterpartiets representant i Botkyrkabyggens styrelse, Nooshi Dadgostar, reserverade sig mot beslutet.

Vi har sett flera exempel på hur sådana här utförsäljningar på sikt har lett till försämrat underhåll, sänkt boendestandard och missnöje bland hyresgäster. Det är inte ansvarsfullt att ta en sådan risk. Botkyrkabyggen är dessutom ett bolag med stark ekonomi och vi ser inget skäl att i det här läget göra oss av med våra tillgångar, sa Nooshi som en kommentar till beslutet.

04 April 2012

Träffa Jonas Sjöstedt i Fittja!

Onsdagen den 9 maj kommer Jonas Sjöstedt på besök till Botkyrka. Vi ordnar ett offentligt möte på Mångkulturellt Centrum i Fittja kl. 18.00. Alla är välkomna att komma och träffa Jonas och vara med och diskutera vänsterns politik för framtidens Sverige. Hur vill Vänsterpartiet skapa jämställdhet? Hur ser vår politik för full sysselsättning ut? Hur löser vi klimatkrisen och hur kan vi engagera fler för förändring?

Alla intresserade är välkomna. Lokalerna är tillgängliga. Ingen föranmälan krävs.

Har du frågor? Kontakta oss på botkyrka@vansterpartiet.se eller 08-530 614 88

___________________________________
Hjälp gärna till att sprida information om evenemanget! Här finns en affisch att ladda ner som PDF. Använd gärna bilden här intill på din hemsida eller blogg, och sprid gärna facebook-eventet till dina vänner och bekanta!

03 April 2012

Håll ihop Botkyrka - nej till kommundelning!

Botkyrkas kommunfullmäktige beslutade den 29 mars att inte genomföra en folkomröstning om att dela kommunen i Tullinge- respektive Botkyrka kommun. För oss är det viktigt att hålla ihop Botkyrka. Här sammanfattar vi varför i sju punkter.

I klippet nedanför kan du se vårt kommunalråd Mats Einarssons inlägg i debatten i fullmäktige, om varför en sammanhållen kommun är viktigt och varför vi inte vill ha en folkomröstning om kommundelning.


Mer läsning:
För den som är intresserad, finns den oberoende utredning om konsekvenser av en eventuell kommundelning, som kommunen beställde från SKL, att läsa här.

Här kan du se hela debatten i kommunfullmäktige via web-tv.

29 March 2012

Jämställdhet på fritidsgårdarna

I måndags hade vi möte med våra förtroendevalda i nämnder och kommunfullmäktige. Vi har möte med den kommunala gruppen varje månad, inför kommunfullmäktiges sammanträde. Där går vi igenom aktuella politiska frågor. Vi brukar också bjuda in en gästföreläsare för att lära oss mer om den kommunala verksamheten. Till mötet i måndags hade vi bjudit in Anki Andersson, som arbetar med kommunens fritidsgårdar.

Anki berättade om det arbete som görs för att fritidsgårdarna ska bli mer jämställda. I Botkyrka, precis som i de flesta kommuner, är det fler killar än tjejer som går på fritidsgård. Det är inte bra - tjejer ska förstås ha samma tillgång till och känna sig lika välkomna till kommunens fritidsverksamhet.

År 2010 gjordes en stor undersökning kring jämställdheten på fritidsgårdar i Botkyrka. Undersökningen kan läsas här. Den kom fram till många viktiga slutsatser. Dels visade den att både tjejer och killar tycker att fritidsgårdarna är viktiga, men den visade också att det finns mycket att göra om vi ska lyckas göra gårdarna lika tillgängliga för tjejerna som för killarna. Undersökningen pekar på vikten av att personalen är välutbildad, att de har kunskaper om jämställdhetsarbete, att personalgruppen är blandad och att den fysiska miljön måste utformas på ett sätt som passar alla. Till exempel vill tjejer oftare ha flera mindre rum, hellre än den klassiska miljön med ett stort rum med pingis- eller biljardbord i mitten. Jag rekommenderar alla som är intresserade att kasta ett öga på undersökningen - den är relevant för alla som vill jobba med de här frågorna, inte bara i Botkyrka.

Resultatet stödjs av andra undersökningar, t.ex. den jämställdhetsanalys som kommunen lät göra av kultur- och fritidsverksamheterna i Botkyrka för ett par år sedan. Den konstaterar att tjejer hellre deltar i organiserade aktiviteter som kulturskolan och särskilda tjejkvällar på fritidsgården, medan killar i högre utsträckning tar för sig av spontana aktiviteter. Undersökningen visar också att vi i kommunen la något mer resurser på killars fritid. Rapporten "Kultur och fritid i Botkyrka - en gender-budgetanalys" kan laddas ner här.

Har det blivit något resultat av jämställdhetsarbetet då? Jo, det tycks gå framåt. År 2007 var andelen tjejer som besökte fritidsgårdarna 31 procent. Förra året hade andelen ökat till 35 procent. Det är stora skillnader mellan de olika gårdarna. I Fittja och Alby är det omkring 40 procent tjejer, medan det bara är 22 procent tjejer som besöker Musikhuset i Tumba. Man jobbar nu vidare med jämställdhetsfrågan genom bl.a. fortbildning för personalen.

För Vänsterpartiet är det en viktig fråga att tjejer ska ha samma möjlighet som killar att ha en bra fritid. Vi kommer att jobba vidare med frågorna, för att se till att det inte finns några orättvisa skillnader som gör att tjejer får stå tillbaka. Fritidsgårdarna ska vara till för alla!


Elisabeth Biström, politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka

21 March 2012

Nattis underlättar livspusslet för Botkyrkaborna

I dagarna kom Skolverket med ny statistik om hur det står till med tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid i landets kommuner. Resultatet var dystert – inte ens varannan kommun erbjuder så kallat ”nattis”; barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Botkyrka är dock ett positivt undantag. Sedan förra hösten finns här möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Det var en viktig reform som vi i den rödgröna majoriteten genomförde, för att underlätta för familjer att få tillvaron att gå ihop.

En som vände sig emot nattis-reformen, var moderaternas oppositionsråd Jimmy Baker. På sin blogg kallade han reformen för ”en tillbakagång i utvecklingen” och skrev ”Är det inte bättre att föräldrar försöker anpassa sig lite till barnens villkor snarare än att barnen ska anpassa sig till föräldrarna så till den milda grad att de inte ens kan få sova hemma?”.

Till skillnad från Baker, litar jag både på föräldrarnas vilja att ordna tillvaron så bra de kan för sina barn, och på att våra duktiga barnskötare ser till att barnen har det om de behöver sova över på nattis.

Jimmy Baker tycks behöva uppdatera sina kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut. Det fungerar inte som han tycks tro, att gemene man kan välja själv när man vill jobba. Idag är det fler än en tredjedel som arbetar på kvällar, helger och nätter. Det handlar om serviceyrken som restaurang och handel och förstås vårdpersonal. För att pusslet ska gå ihop för de butiksanställda eller undersköterskor som är småbarnsföräldrar, behöver kommunerna ta ansvar för att barnen har tillgång till en bra och trygg barnomsorg. Inte minst är det viktigt för ensamstående föräldrar, vilka oftast är kvinnor. En utbyggd barnomsorg är också en jämställdhetsfråga.

Om Botkyrkas moderater vill underlätta för barnfamiljer att kombinera jobb och familjeliv, rekommenderar jag att de ringer sina partivänner i regeringen och trycker på för att de ska stärka fackföreningarnas ställning och öka tryggheten på arbetsmarknaden. Regeringen har bland annat infört nya, otrygga anställningsformer och på så sätt ökat otryggheten och möjligheten att planera sin vardag. Den som inte har en trygg anställning, har lite att sätta emot om chefen ringer in en på ett kvällspass. Den som riskerar att inte bli inringd nästa vecka, vågar inte tacka nej till ett arbetspass, oavsett tid på dygnet.

Om Jimmy Baker lyckas få regeringen att byta kurs och göra arbetsmarknaden tryggare, kommer många föräldrar få det enklare att kombinera jobb och familjeliv. Men så länge det finns föräldrar som behöver hjälp att få tillvaron att gå ihop, så kommer vi i Vänsterpartiet i Botkyrka att se till att barnomsorgen finns till hands när familjerna behöver det. Det är bäst både för föräldrarna och för barnen.

Anna Herdy
Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka


Länkar
Inslag på SVT ABC: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=2746621
Jimmy Bakers blogg: http://jimmybaker.se/2011/08/nattis-en-tillbakagang/
Mer info om Botkyrkas nattis och hur man söker plats: http://botkyrka.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg1-5ar/barnomsorgdygnetrunt

Uppdaterat:
Reinfeldt hyllar nattis i (s)-styrda Sigtuna: http://www.marsta.nu/News.aspx?articleId=7958

13 March 2012

Vänsterpartiet bjuder in rödgröna partiledare till studiebesök i Botkyrka

Till Jonas Sjöstedt, Stefan Löfven, Åsa Romson och Gustav Fridolin

Bästa röda och gröna partiledare!

I Botkyrka styr Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommunen tillsammans sedan många år. Vi tycker det går rätt bra och vi utvecklar kommunen i solidarisk och grön riktning. Men det börjar bli påfrestade att hela tiden slåss mot en regering som vill det motsatta. Se nu till att ändra på detta senast 2014! Vi kan försäkra att det är mycket roligare att vara i majoritet än i opposition. Vi bjuder in er att komma ut och resonera med oss om hur vi gjort. Ni är hjärtligt välkomna (det tar bara 25 minuter med pendeln från Centralen)!

Med vänlig hälsning,
Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte 2012-03-03


Bygg om, bygg nytt, bygg rätt

Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte den 3 mars antog ett uttalande om vår bostadspolitik för Botkyrka kommun. Det kan läsas i sin helhet nedan.
______________________________________

En stor del av Botkyrkas invånare bor i bostäder som byggdes under det s.k. miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Inom några år kommer det att vara nödvändigt att sätta igång ett omfattande upprustnings- och renoveringsprogram. Vänsterpartiet menar att detta är ett gyllene tillfälle att utveckla våra bostadsområden till levande, klimatsmarta stadsmiljöer samtidigt som tusentals arbetstillfällen skapas.

Men då måste vi hjälpas åt! Staten, som under många år smitit från allt vad bostadspolitik heter, måste inse sitt ansvar och göra det ekonomiskt möjligt både att rusta upp och bygga nytt, utan att hyrorna blir orimligt höga. Kommunen måste knuta samman stadsplanering, bostadsbyggande och förbättrad samhällsservice. Botkyrkabyggen, vårt gemensamt ägda bostadsföretag, måste bli ännu bättre på att utveckla bra bostäder och trivsamma bostadsområden. Och de boende, som ju är de som står för betalningen via sina hyror, måste få möjlighet att säga sitt om vad som ska göras och hur det ska göras.
"Vänsterpartiet säger bestämt nej till utförsäljning och omvandling"


Det finns kommuner som tror sig kunna betala en del av upprustningen genom att sälja ut en del av sitt bestånd till privata hyresvärdar eller omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter. Men det är ingen hållbar lösning. Vänsterpartiet säger bestämt nej till utförsäljning och omvandling. Ett bostadsföretag blir inte rikare för att det säljer en del av det som skapar inkomster – lägenheterna. Det är samma hus, samma boende och samma upprustningsbehov, oavsett vem som äger husen.

Med privata fastighetsägare förlorar vi den demokratiska kontrollen. Vinstutdelning, inte bra bostäder till rimliga hyror, blir rättesnöret. Vi riskerar förslumning – eller lyxrenoveringar som tvingar Botkyrkabor att flytta.

- Statligt investeringsstöd till byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror!
- Statligt stöd till upprustning och energieffektivisering!
- Ingen privatisering av de allmännyttiga bostadsföretagen!
- Nej till omvandling av hyresrätter till bostadsrätter och andelslägenheter!
- Starkare inflytande för hyresgästerna!
- Blandade upplåtelseformer i alla Botkyrkas stadsdelar!
- Fler bostäder för unga och äldre!
- Bekämpa fattigdom, hemlöshet och trångboddhet!
- Utvecklade kommuncentra med arbetsplatser, offentlig service, mötesplatser och affärer!
- Öka takten i bostadsbyggandet!

27 February 2012

Vi vill ha Vård- och omsorgscollege i Botkyrka

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari, lade vi fram ett förslag om att starta ett Vård- och omsorgscollege i Botkyrka. Det finns ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Stockholms län och att ansluta sig till det skulle stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och sannolikt höja vårdutbildningarnas status.

Om några år kommer det att bli brist på utbildad personal inom vården och omsorgen. Förra året sökte bara 2 757 elever till gymnasieskolans omvårdnadsprogram i hela landet. Om vi ska kunna höja kvaliteten i till exempel äldreomsorgen, behöver vi se till att göra de här utbildningarna mer attraktiva. Det är också en jämställdhetsfråga – även inom kvinnodominerade branscher ska man ha bra yrkesutbildningar och möjligheter till vidareutbildning och specialisering. Det får man inom Vård- och omsorgscollege.

Här kan du läsa hela motionen.

För mer information, kontakta:

Mats Einarsson, gruppledare
mats.einarsson(a)botkyrka.se
073-421 87 84
eller

Elisabeth Biström, politisk sekreterare
elisabeth.bistrom(a)botkyrka.se
070-889 19 16

18 January 2012

Kongresskrönika

På botkyrka.vansterpartiet.se skriver vår partiföreningsordförande Anna Herdy om partikongressen som avslutades härom veckan. Hon skriver:
"Vänsterpartiet behövs mer än någonsin. Vi har en enormt viktig roll att spela i svensk politik. Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet tar nu på sig ledartröjan i oppositionsarbetet och tillsammans ska vi bygga upp ett förtroende och visa på vår relevans"

09 January 2012

Humanitär hjälp till Gazas folk

I februari 2011 lade Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige en motion om att kommunen ska hjälpa till att skicka humanitär hjälp genom Ship to Gaza. Med anledning av att den nu kommer upp i kommunstyrelsen, som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen är vi i Vänsterpartiet mycket nöjda.

Hela motionen formulerades såhär:

Humanitär hjälp till Gazas folk

Den palestinska befolkningen i Gaza lever sedan lång tid under en mycket hård ockupation och blockad. Detta strider mot folkrätten och utgör en lång rad brott mot mänskliga rättigheter. Gazas befolkning lider och saknar mycket av det som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. De israeliska övergreppen och palestiniernas lidande är väldokumenterade.

Landsting och kommuner får inte bedriva utrikespolitik. Dock finns det möjlighet att bidra till humanitära insatser. I maj 2011 kommer den svenska organisationen Ship to Gaza tillsammans med andra internationella hjälporganisationer segla mot Gaza med förnödenheter till Gazas befolkning.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten. Organisationen utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer. Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Vi föreslår att Botkyrka kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar vilka möjligheter som finns att skänka materiel som inte längre används men som kan komma till nytta i Gaza.

Mats Einarsson
Bekir Uzunel
Haider Raja
Anna Herdy