14 June 2012

Vi fortsätter kämpa för hyresgästernas inflytande!


Så beslutades idag, trots protester från hyresgästerna, att sälja ut 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby till ett privat fastighetsbolag. Med röstsiffrorna 55 mot 4, gick fullmäktige emot de nära 3 000 hyresgäster som via Hyresgästföreningens enkät sagt att de vill bo kvar i Botkyrkabyggen, de ca 800 personer som velat visa sitt ställningstagande via våra protestlistor och de många människor som engagerat sig för att få vara med i processen, bli informerade och få göra sin röst hörd. 

Vi föreslog att ärendet skulle återremitteras, för att man skulle kunna åtgärda de stora brister som funnits i den politiska processen. Flera ledamöter sa från talarstolen att de hade tagit till sig av protesterna och människors oro och engagemang. Det konstaterades att det var beklagligt att bolaget och kommunen inte hade fört en dialog med de som kommer att beröras av beslutet. Genom att rösta för vårt yrkande om en återremiss, hade man haft möjlighet att rätta till det misstaget. Tyvärr valde man att låta bli.


Frågan som behandlades idag, kom att handla om mer än en försäljning av tusen lägenheter. Den handlar om delaktighet och demokrati, och om makten över något så väsentligt som sin bostad. Nooshi Dadgostar konstaterade i debatten att de som bor i en villa nog skulle bli både förvånade och arga, om de plötsligt fick höra att deras hus skulle säljas, utan att de själva hade något att säga till om. Det borde inte vara förvånande att de som bor i hyresrätt, känner på samma sätt. 

Vår vision är att hyresrätten ska vara ett tryggt boende, där man har makt och inflytande att påverka sin bostad. Vi ville därför att mer konkreta underlag skulle tas fram - i samarbete med hyresgästerna - kring vilka slags renoveringar som behövs, och vilken standard de boende vill ha i sina hem. Även om beslutet om återremiss inte gick igenom, och fullmäktige istället valde att klubba igenom beslutet om försäljning, kommer vi att fortsätta kämpa för att hyresgästernas inflytande ska öka när det blir dags att sätta igång med renoveringar och utvecklingen av våra miljonprogramsbostäder. 

I fråga om försäljningen av 1 000 av våra allmännyttiga bostäder, går vi nu in i nästa fas i processen. Nu gäller det att hitta ett privat bolag som kan klara av de kriterier som fullmäktige beslutat om. En köpare som vill äga och förvalta långsiktigt, som kommer att upprusta fastigheterna och vilja vara med och utveckla Alby på ett positivt sätt. Det kommer dock aldrig att finnas några garantier, i synnerhet inte om bostäderna säljs vidare i framtiden och kommunen avhänder sig det demokratiska inflytandet över en betydande del av bostadsbeståndet. Vänsterpartiet kommer därför att stå fast vid vår ståndpunkt. Vi hoppas att det folkliga engagemang som visade sig inför beslutet idag, också kommer att leva vidare i den fortsatta processen. Det kommer att vara allt viktigare framöver.

Mats Einarsson, gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka 

No comments: