13 March 2012

Bygg om, bygg nytt, bygg rätt

Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte den 3 mars antog ett uttalande om vår bostadspolitik för Botkyrka kommun. Det kan läsas i sin helhet nedan.
______________________________________

En stor del av Botkyrkas invånare bor i bostäder som byggdes under det s.k. miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Inom några år kommer det att vara nödvändigt att sätta igång ett omfattande upprustnings- och renoveringsprogram. Vänsterpartiet menar att detta är ett gyllene tillfälle att utveckla våra bostadsområden till levande, klimatsmarta stadsmiljöer samtidigt som tusentals arbetstillfällen skapas.

Men då måste vi hjälpas åt! Staten, som under många år smitit från allt vad bostadspolitik heter, måste inse sitt ansvar och göra det ekonomiskt möjligt både att rusta upp och bygga nytt, utan att hyrorna blir orimligt höga. Kommunen måste knuta samman stadsplanering, bostadsbyggande och förbättrad samhällsservice. Botkyrkabyggen, vårt gemensamt ägda bostadsföretag, måste bli ännu bättre på att utveckla bra bostäder och trivsamma bostadsområden. Och de boende, som ju är de som står för betalningen via sina hyror, måste få möjlighet att säga sitt om vad som ska göras och hur det ska göras.
"Vänsterpartiet säger bestämt nej till utförsäljning och omvandling"


Det finns kommuner som tror sig kunna betala en del av upprustningen genom att sälja ut en del av sitt bestånd till privata hyresvärdar eller omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter. Men det är ingen hållbar lösning. Vänsterpartiet säger bestämt nej till utförsäljning och omvandling. Ett bostadsföretag blir inte rikare för att det säljer en del av det som skapar inkomster – lägenheterna. Det är samma hus, samma boende och samma upprustningsbehov, oavsett vem som äger husen.

Med privata fastighetsägare förlorar vi den demokratiska kontrollen. Vinstutdelning, inte bra bostäder till rimliga hyror, blir rättesnöret. Vi riskerar förslumning – eller lyxrenoveringar som tvingar Botkyrkabor att flytta.

- Statligt investeringsstöd till byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror!
- Statligt stöd till upprustning och energieffektivisering!
- Ingen privatisering av de allmännyttiga bostadsföretagen!
- Nej till omvandling av hyresrätter till bostadsrätter och andelslägenheter!
- Starkare inflytande för hyresgästerna!
- Blandade upplåtelseformer i alla Botkyrkas stadsdelar!
- Fler bostäder för unga och äldre!
- Bekämpa fattigdom, hemlöshet och trångboddhet!
- Utvecklade kommuncentra med arbetsplatser, offentlig service, mötesplatser och affärer!
- Öka takten i bostadsbyggandet!

No comments: