09 January 2012

Humanitär hjälp till Gazas folk

I februari 2011 lade Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige en motion om att kommunen ska hjälpa till att skicka humanitär hjälp genom Ship to Gaza. Med anledning av att den nu kommer upp i kommunstyrelsen, som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen är vi i Vänsterpartiet mycket nöjda.

Hela motionen formulerades såhär:

Humanitär hjälp till Gazas folk

Den palestinska befolkningen i Gaza lever sedan lång tid under en mycket hård ockupation och blockad. Detta strider mot folkrätten och utgör en lång rad brott mot mänskliga rättigheter. Gazas befolkning lider och saknar mycket av det som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. De israeliska övergreppen och palestiniernas lidande är väldokumenterade.

Landsting och kommuner får inte bedriva utrikespolitik. Dock finns det möjlighet att bidra till humanitära insatser. I maj 2011 kommer den svenska organisationen Ship to Gaza tillsammans med andra internationella hjälporganisationer segla mot Gaza med förnödenheter till Gazas befolkning.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten. Organisationen utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer. Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Vi föreslår att Botkyrka kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar vilka möjligheter som finns att skänka materiel som inte längre används men som kan komma till nytta i Gaza.

Mats Einarsson
Bekir Uzunel
Haider Raja
Anna Herdy

2 comments:

Eirine Leandros said...

What has happened to this initiative? It is now many months since the Freedom flotilla of 2011 that is referred to in the posting here.

Botkyrka, being a seabound community, should be able to support initiatives to train convoy crews in seamanship and establish small-boat resources for an eventual later participation, avoiding the need to hire crews.

Eirine Leandros

www.unnvag.org

Vänsterpartiet Botkyrka said...

Hi Eirine! We presented the motion a year ago. It takes a while to get a decision in the municipality council. Now, it's been decided that Botkyrka will give aid to the people in Gaza, hopefully in cooperation with the next Freedom flottilla.

Elisabeth Biström