29 March 2012

Jämställdhet på fritidsgårdarna

I måndags hade vi möte med våra förtroendevalda i nämnder och kommunfullmäktige. Vi har möte med den kommunala gruppen varje månad, inför kommunfullmäktiges sammanträde. Där går vi igenom aktuella politiska frågor. Vi brukar också bjuda in en gästföreläsare för att lära oss mer om den kommunala verksamheten. Till mötet i måndags hade vi bjudit in Anki Andersson, som arbetar med kommunens fritidsgårdar.

Anki berättade om det arbete som görs för att fritidsgårdarna ska bli mer jämställda. I Botkyrka, precis som i de flesta kommuner, är det fler killar än tjejer som går på fritidsgård. Det är inte bra - tjejer ska förstås ha samma tillgång till och känna sig lika välkomna till kommunens fritidsverksamhet.

År 2010 gjordes en stor undersökning kring jämställdheten på fritidsgårdar i Botkyrka. Undersökningen kan läsas här. Den kom fram till många viktiga slutsatser. Dels visade den att både tjejer och killar tycker att fritidsgårdarna är viktiga, men den visade också att det finns mycket att göra om vi ska lyckas göra gårdarna lika tillgängliga för tjejerna som för killarna. Undersökningen pekar på vikten av att personalen är välutbildad, att de har kunskaper om jämställdhetsarbete, att personalgruppen är blandad och att den fysiska miljön måste utformas på ett sätt som passar alla. Till exempel vill tjejer oftare ha flera mindre rum, hellre än den klassiska miljön med ett stort rum med pingis- eller biljardbord i mitten. Jag rekommenderar alla som är intresserade att kasta ett öga på undersökningen - den är relevant för alla som vill jobba med de här frågorna, inte bara i Botkyrka.

Resultatet stödjs av andra undersökningar, t.ex. den jämställdhetsanalys som kommunen lät göra av kultur- och fritidsverksamheterna i Botkyrka för ett par år sedan. Den konstaterar att tjejer hellre deltar i organiserade aktiviteter som kulturskolan och särskilda tjejkvällar på fritidsgården, medan killar i högre utsträckning tar för sig av spontana aktiviteter. Undersökningen visar också att vi i kommunen la något mer resurser på killars fritid. Rapporten "Kultur och fritid i Botkyrka - en gender-budgetanalys" kan laddas ner här.

Har det blivit något resultat av jämställdhetsarbetet då? Jo, det tycks gå framåt. År 2007 var andelen tjejer som besökte fritidsgårdarna 31 procent. Förra året hade andelen ökat till 35 procent. Det är stora skillnader mellan de olika gårdarna. I Fittja och Alby är det omkring 40 procent tjejer, medan det bara är 22 procent tjejer som besöker Musikhuset i Tumba. Man jobbar nu vidare med jämställdhetsfrågan genom bl.a. fortbildning för personalen.

För Vänsterpartiet är det en viktig fråga att tjejer ska ha samma möjlighet som killar att ha en bra fritid. Vi kommer att jobba vidare med frågorna, för att se till att det inte finns några orättvisa skillnader som gör att tjejer får stå tillbaka. Fritidsgårdarna ska vara till för alla!


Elisabeth Biström, politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka

2 comments:

Helena Duroj said...

intressant läsning och bra att V har lokal blogg!

Vänsterpartiet Botkyrka said...

Tack! Kul att du hittat den! /Elisabeth Biström