02 March 2006

Skepp ohoj!

På TV4:s ekonominyheter ikväll:

"Det märks att det går bra för svensk ekonomi - det är stor efterfrågan på dyra båtar."

Jovisst går det bra för svensk ekonomi. Men hur många får del av det? Den som äger en dyr båt, ropa "skepp ohoj"!

Skatt är bra!

I dagens mediaklimat får man sällan höra sanningen om skatten. Kanske är det dags med en påminnelse. Skatt är bra!

Skatt är det effektivaste och mest rättvisa sättet att betala för den gemensamma välfärden. De som tjänar mest betalar mest. Service och stöd ges till dem som har störst behov. När samhällsekonomin växer och fler arbetar har vi råd att avsätta en större andel till den offentliga sektorn, samtidigt som också vanliga löntagare får mer i plånboken. Skattesänkningspolitik och avgiftsfinansiering innebär bara mer byråkrati och ökade klyftor.

För de allra flesta är alltså skatt bra. Det är bara höginkomstagarna som "förlorar". Men de har ändå råd att förlora. I kronor räknat tjänar de mer än alla andra ändå. Efter 20 års tid av ökade klyftor borde det nu vara hög tid att bryta denna utveckling. Och det gör vi bland annat med hjälp av skatter. Vi måste höja dem innan det är för sent...