27 March 2013

Tiggeri är inte ett ordningsproblem, det är ett socialt problem

Anders Thorén
 från Tullingepartiet ställde på förra kommunfullmäktige frågor om kommunen kan göra något för att hindra människor från att tigga i vår kommun. Han frågade:
”1. Kan kommunen göra något för att hindra tiggeriet och vad gör man i så fall?
2. Är det möjligt att inom ramen för lokala stadgar förbjuda personer att sitta på en viss plats eftersom det hindrar gångtrafik?”
På kommunfullmäktige den 21 mars svarade Mats Einarsson (V), som är ordförande i socialnämnden, på frågorna. Han svarade bland annat såhär:
”I sin interpellation konstaterar Anders Thorén helt riktigt att tiggeri inte är kriminaliserat i Sverige. Han anser dock att tiggande människor medför ‘andra problem som t ex nedskräpning, otrygghet och obehag.’ Han misstänker också att de personer han sett tigga i Tullinge genom påtryckningar från kriminella personer tvingas tigga. Misstanken baserar han enligt interpellationen på att ‘dessa tiggare, enligt uppgift, har haft två stycken fordon som stått parkerade på infartsparkeringen’. Enligt 4 kap. 1 a § Brottsbalken är det olagligt att tvinga någon till tiggeri. Brottet rubriceras människohandel och kan ge upp till tio års fängelse. Misstänker man att man bevittnat ett sådant brott bör man anmäla det till polisen.
(…)
Jag är enig med Anders Thorén om att det inte är värdigt att människor ska tvingas tigga för sin försörjning. Men misär bekämpas inte med polis eller ordningsvakter. Man löser inte problemet genom att kriminalisera tiggandet eller genom att tvinga utsatta människor att flytta på sig. Tiggeri är inte ett ordningsproblem, det är ett socialt problem. Tiggeriet synliggör, på ett sätt som vi inte är vana vid, de klyftor och den fattigdom som har blivit verklighet för allt fler i dagens Europa. Lösningen måste vara ett politiskt arbete på alla nivåer, från den lokala till den europeiska och globala, en politik för att minska klassklyftorna, utrota rasism och diskriminering – inte minst den som riktas mot romer – bekämpa arbetslösheten och bygga ut den generella välfärden och de sociala trygghetssystemen.”

13 March 2013

"Det är oss den här affären handlar om" - läs Alby är inte till salu om försäljningen."Ni ser det högt ovanifrån. Kommer kanske inte att förstå allt. Där utifrån. Det är svårt att komma igenom allt brus och alla bilder som klistras på oss. Men vi vill att ni lyssnar. Vi har skrikit tills våra lungor tömts. Ingen luft kvar. Hesa röster.
Alby, förra året. Tre arkitekter går bland husen. De mäter, värderar, diskuterar, räknar ut. De pratar inte med oss. De undviker våra blickar. De skriver ihop en rapport. Strategiska beslut för AB Botkyrkabyggen.
Under sommaren hör vi rykten: Ska husen säljas? Rivas? Vad händer? I september blir vi kallade till ett informationsmöte. Vi är spända, oroliga. Vi sitter i en skolmatsal och får veta att våra hem ska säljas till en privat hyresvärd. Lägenheterna på Albyberget är de första som ska privatiseras. De är de mest attraktiva för köpare. Utifrån.
Lägenheterna uppe på kullen. Ser ni dem? Vi kallar de husen för vårt Beverly Hills.
Alby Hills.
Hemma."

Läs Alby är inte till salus artikel i Aftonbladet Kultur


11 March 2013

Anna i ETC om försäljningen av Albyberget


I förra veckans ETC Stockholm fanns en artikel där det framstod som att vi är med på beslutet att sälja ut Botkyrkabyggens lägenheter på Albyberget. Helt fel förstås. Vi har arbetat aktivt i snart ett år för att stoppa försäljningen.
Vår ordförande Anna Herdy fick skriva ett svar i den här veckans nummer av tidningen, där hon förklarar vår ståndpunkt. Tyvärr läggs inte svaret upp på ETC:s hemsida, men så här löd det:
"Den 3 mars skrev ETC Stockholm om utförsäljningen av 1300 hyresrätter i Alby. Det stämmer som tidningen skriver att kommunen planerar sälja lägenheterna. Artikeln missar dock att Vänsterpartiet genom hela processen motsatt sig och drivit opinion mot planerna på en försäljning.
När Botkyrkabyggens styrelse beslöt att gå till kommunfullmäktige med förfrågan om att sälja, reserverade sig vår styrelseledamot. I fullmäktige röstade vi som enda parti emot beslutet om försäljning. Vi har dessutom drivit en kampanj – ”Sälj inte våra bostäder”, samlat namn i Alby och synts i media i frågan ända sedan våren 2012. Ändå skriver ETC Stockholm att ”Botkyrka kommun – som styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – beslutade att kommunägda Botkyrkabyggen ska sälja delar av sitt bestånd”, som om Vänsterpartiet hade varit med på beslutet!
Vi har hela vägen kämpat emot försäljningen, eftersom vi ser de sociala risker som även nätverket ”Alby är inte till salu” pekar på. Vi menar att övriga partier bör lyssna på oron från de berörda hyresgästerna och rösta nej när det slutgiltiga beslutet ska klubbas senare i vår.
Anna Herdy, ordförande Vänsterpartiet Botkyrka"

04 March 2013

ETC Stockholm skriver missvisande om Vänsterpartiets uppfattning om Albyberget


ETC Stockholm skriver om utförsäljningen av Albyberget och om Alby är inte till salu. Det är ju bra att de uppmärksammar frågan, men tyvärr har de lyckats missa att Vänsterpartiet är emot försäljningen. Artikeln inleds med orden: "Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka säljer ut Alby och försöker locka dit höginkomsttagare". Ser onekligen ut som om vi skulle vara med på försäljningen. Men som du som läser den här bloggen förstås vet, är så inte fallet. Vi har röstat emot, reserverat oss, debatterat, bildat opinion, drivit kampanjen"Sälj inte våra bostäder", samlat namn och vi stöttar Alby är inte till salu. Som tur är kommer ETC Stockholm att ta in ett svar från oss i nästa nummer, där vi får förklara hur det ligger till.