14 June 2012

Vi fortsätter kämpa för hyresgästernas inflytande!


Så beslutades idag, trots protester från hyresgästerna, att sälja ut 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby till ett privat fastighetsbolag. Med röstsiffrorna 55 mot 4, gick fullmäktige emot de nära 3 000 hyresgäster som via Hyresgästföreningens enkät sagt att de vill bo kvar i Botkyrkabyggen, de ca 800 personer som velat visa sitt ställningstagande via våra protestlistor och de många människor som engagerat sig för att få vara med i processen, bli informerade och få göra sin röst hörd. 

Vi föreslog att ärendet skulle återremitteras, för att man skulle kunna åtgärda de stora brister som funnits i den politiska processen. Flera ledamöter sa från talarstolen att de hade tagit till sig av protesterna och människors oro och engagemang. Det konstaterades att det var beklagligt att bolaget och kommunen inte hade fört en dialog med de som kommer att beröras av beslutet. Genom att rösta för vårt yrkande om en återremiss, hade man haft möjlighet att rätta till det misstaget. Tyvärr valde man att låta bli.

13 June 2012

Vi föreslår en återremiss av Botkyrkabyggenärendet


Igår kväll deltog omkring 250 hyresgäster från Alby i ett möte som Hyresgästföreningen arrangerade i området. Mötet syftade till att hyresgästerna skulle få en möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna om den planerade utförsäljningen av 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), Bosse Johansson (S) och Nooshi Dadgostar (V), ledamot i Botkyrkabyggens styrelse.
– Jag är glad att Hyresgästföreningen ordnade mötet. De många frågorna och den stora upprördheten bland hyresgästerna visade på behovet att beslutsfattarna pratar med dem som berörs av beslutet. Men dialogen borde egentligen ha inletts för länge sedan, och på initiativ av de politiker som vill sälja ut, säger Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet kommer under torsdagens debatt i kommunfullmäktige att yrka på att ärendet återremitteras.

Lyssna på hyresgästerna!


Igår kväll arrangerade Hyresgästföreningen ett offentligt möte på Kvarnhagskolan, i syfte att ge Albyborna en möjlighet att ställa frågor till beslutsfattarna om den planerade försäljningen av 1000 av Botkyrkabyggens lägenheter. Mötet blev mer än fullsatt - de uppskattningsvis 250-300 deltagarna fick trängas i lokalen. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), kommunstyrelseordförande, Bosse Johansson (S), ordförande för Botkyrkabyggen, och Nooshi Dadgostar (V), som är vår ledamot i Botkyrkabyggens styrelse. 

04 June 2012

Ikväll fattar kommunstyrelsen beslut om utförsäljningen

Botkyrkabyggen har som bekant hemställt till kommunfullmäktige om att få sälja ut 1000 lägenheter ur sitt bestånd. Ikväll fattas beslut i kommunstyrelsen i frågan. Vänsterpartiet kommer att reservera sig emot beslutet. 

 - Försäljningen innebär sociala risker, samtidigt som inga reella resurser tillförs bostadsområdet. Vi tycker att risken att kortsiktiga vinstintressen går före de boendes intressen väger tyngre än argumenten för en försäljning. Försäljningen genomförs dessutom utan att man fört någon dialog med Botkyrkabyggens hyresgäster. Därför kommer vi att rösta nej till utförsäljningen, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.