03 April 2008

Rädda vården i Botkyrka!Intervju om vården
Anne-Li Lehnberg
Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka
Ledamot i folkhälsokommittén i Botkyrka


Den borgerliga majoriteten i landstinget inför ”Vårdval Stockholm”. Vad innebär det?
I praktiken betyder detta att pengar tas från fattiga områden och ges till rikare. Ingen hänsyn kommer längre tas till socioekonomiska faktorer trots att fattigare människor är mer sjuka och har svårare diagnoser. I till exempel i Botkyrka är vi ofta mer resurs- och tidskrävande. Vårdmottagningar med många och korta besök kommer att gynnas eftersom antalet besök blir vägledande till hur mycket pengar en vårdcentral får. Innerstaden tjänar på detta. ”Vårdval Stockholm” innebär också att fri etableringsrätt införs i vården. Vårdgivare har alltså rätt att välja var han eller hon vill öppna en mottagning. Detta kommer att leda till att vården privatiseras.

Kan vi redan nu se att pengar tas från fattiga områden och går till mer rika områden?
Ja. Det syns tydligt att vården flyttar bort från utsatta områden. Under första kvartalet i år öppnar två av tre nya vårdmottagningar i områden där medelinkomsterna ligger över snittet i Stockholms län. Samtidigt sker de flesta sammanslagningarna och besparingarna i områden där invånarna har inkomster under genomsnittet.

Har du några exempel på detta?
På Östermalm öppnar till exempel tre husläkarmottagningar och en barnavårdscentral medan vårdcentralerna i Alby och Fittja får mycket mindre pengar och flera anställda har tvingats sluta. Botakuten i Fittja stängs och det blir mycket svårare att arbeta förebyggande när familjecentralerna får mycket sämre villkor.

Du säger att den fria etableringsrätten kommer leda till privatisering av vården. Vilka är det som kommer att ta över vården?
Det kommer framförallt att vara privata storföretag som tar över. Det är företag som Carema, Capio, Attendo care, Aleris och Förenade care. Alla är multinationella storföretag som inte sätter vården i främsta rummet. Deras drivkraft är att gå med så stor vinst som möjligt. Våra skattepengar kommer alltså att gå rakt ner i aktieägarnas fickor.

Så är ”Vårdval Stockholm” slutet på den behovsstyrda vården?
Det är i alla fall början till slutet om vi inte sätter stopp för det här. Vi kommer att se att pengar styrs bort från de svårast sjuka. Och vinstintressen har inget med behovsstyrd vård att göra. Det har vi många skrämmande exempel på.

Så hur tycker Vänsterpartiet att vården ska skötas?
Det är självklart att vård ska ges där behoven är som störst. Vi vill öka kvalitén på vården och stärka patientinflytandet. Vården ska anpassas efter varje individs behov och alla ska ha rätt till en bra vård. Vi vill satsa så att vårdköerna försvinner. Våra skattepengar ska självklart inte gå till börshajar utan ska användas till vård.

Vad kan vi göra mot de försämringar som borgarna gör?
Vi måste göra motstånd mot det här. Högern hoppas på att driva igenom de här försämringarna i det tysta. Men det ska vi inte låta dem göra. Så nu är det dags för oss alla att göra motstånd. Vi kan faktiskt sätta stopp för det här om vi är många som säger ifrån. Jag ska gå på det mobiliseringsmöte som Kommittén Rädda Vården i Botkyrka bjuder in till 20 maj kl 18:00 på Mångkulturellt Centrum i Fittja. Vi ses där!


SÅ HÄR MÅNGA HAR FÅTT LÄMNA SITT JOBB
Alby vårdcentral - 4 personer
Fittja vårdcentral - 3 personer
Botakuten i Fittja stängs - 1 person
Hallunda vårdcentral - 2 personer