16 May 2014

Mitt Alby nekade oss tillträde - påstod att Hyresgästföreningen var med på beslutet

Idag skriver Södra Sidan om att det bolag som kommunen sålde ut de 1 300 lägenheterna på Albyberget till, Mitt Alby AB, vägrat låta oss komma in i deras fastigheter för att dela ut information inför EU-valet.
    Vi tyckte att det var allvarligt att privatiseringen av lägenheterna på Albyberget skulle innebära att hyresgästerna fick mindre möjlighet att få information om valen och sämre möjlighet att träffa sina folkvalda politiker, och uppmärksammade därför Södra Sidan på saken. De valde att skriva en artikel, som finns att läsa här. I artikeln nämns dock inte en av de mest besynnerliga detaljerna i Mitt Albys beslut, nämligen att bolaget hävdade att de bestämt sig för att neka oss tillträde i samråd med HyresgästföreningenVi tog naturligtvis kontakt med Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem, och de blev mycket förvånade över Mitt Albys påstående. De försäkrade oss att de inte vill hindra politiska partier att träffa hyresgäster på Albyberget, tvärtom.
   Varför Mitt Alby hävdar att Hyresgästföreningen deltagit i beslutet, vet vi inte. Men det får inte bolaget, som betecknar sig själv som "ett samhällsorienterat fastighetsbolag", att framstå som särskilt sympatiskt. 

/Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka

__________________________________________

Uppdatering 2014-08-12: efter att Södra Sidan skrev om saken, ändrade sig Mitt Alby AB och beslutade sig för att låta politiska partier få möjlighet att dela valinformation till deras hyresgäster.