05 November 2014

Kommunalisering lyfte yrkesgymnasium i Botkyrka

2012 beslutade Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att Botkyrka kommun skulle köpa den dåvarande friskolan Södertörns fria hantverksgymnasium (numera kallad TG Skyttbrink). 

Nu, ett och ett halvt år senare märks effekterna av att skolan kom i kommunal drift. Yrkesläraren i svetsning och plåt, Ulf Persson, berättar för Lärarnas Tidning:
- Det har hänt otroligt mycket resursmässigt sedan kommunen tog över. Eftersom vi tillhör en stor organisation finns elevhälsa, skolbibliotek och många fler individuella val. Med de gamla ägarna kom en skol­sköterska hit någon gång ibland.
Även rektorn Alf Solander är nöjd: 
- Vi saknade de inriktningar som fanns på Hantverks­gymnasiet och gjorde en mycket bra affär. Kommunen hade aldrig kunnat bygga upp en sådan här toppmodern verksamhet själv för under 60-70 miljoner.
Alltså: efter att kommunen tog över, har valfriheten för eleverna ökat och utbildningarna lockar allt fler elever. Kanske kan TG Skyttbrink bli ett föregångsexempel för fler kommuner att inspireras av, nu när de stora skolkoncernerna börjar se sig om efter andra marknader.

Här kan du läsa hela artikeln i Lärarnas Tidning.

12 August 2014

Orimligt att lägga skattepengar på välbeställda människors städhjälp

RUT-DEBATTEN. En liten tanke om RUT-bidraget som verkar kunna bli en väldebatterad fråga i den här valrörelsen. Vid det här laget är det välbelagt att RUT framför allt används av välbeställda människor som rimligtvis borde kunna betala för sin egen städhjälp, utan statliga subventioner. Särskilt orimligt är det att lägga offentliga medel på det när vi samtidigt behöver lägga mer pengar på att se till så att våra äldre exempelvis får tillgång till bättre hemtjänst. Pengarna borde gå dit det finns mest behov.

"Vad är det för naturlag som gör att RUT-avdraget per definition måste leda till att staten kastar pengar efter redan rika i Danderyd?"

Regeringen brukar i det här läget lyfta fram att även mindre rika människor använder RUT, låt vara i mindre utsträckning. Det är såklart en retorisk strategi, det är trots allt svårt att på ett rimligt sätt motivera varför överklassen behöver bidrag. Men låt oss ändå tänka att högerns hjärtefråga faktiskt är att låta dessa något mindre bemedlade få behålla sin subventionerade städhjälp. Vad är det då som gör att regeringen inte kan se till så att avdraget endast kan göras om man tjänar under en viss summa, till exempel 30 000 kr/mån? Vad är det för naturlag som gör att RUT-avdraget per definition måste leda till att staten kastar pengar efter redan rika i Danderyd? Högern tänker sannolikt mer på sin väljarbas än på att åtminstone utforma RUT på ett någorlunda rimligt sätt.

"När rika människor fuskar, och använder städhjälp svart, belönas man istället med skatteavdrag."

Jag blir även provocerad av högerns logik när de säger att RUT finns till för att motverka ekonomiskt fusk i form av svartarbete. Regeringen hatar tanken på att sjuka människor som faktiskt behöver bidrag ska få det ekonomiska stöd de borde ha rätt till. Alliansen vann valet år 2006, bland annat på att måla upp en falsk bild om ett omfattande fusk i sjukförsäkringen. Man straffade de sjuka kollektivt genom att försämra försäkringen för alla. Men när rika människor fuskar, och använder städhjälp svart, belönas man istället med skatteavdrag. I min värld är det ett enormt hyckleri, och det blir tydligt att högern har valt överklassens sida.

Fredrik Andersson

Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka16 May 2014

Mitt Alby nekade oss tillträde - påstod att Hyresgästföreningen var med på beslutet

Idag skriver Södra Sidan om att det bolag som kommunen sålde ut de 1 300 lägenheterna på Albyberget till, Mitt Alby AB, vägrat låta oss komma in i deras fastigheter för att dela ut information inför EU-valet.
    Vi tyckte att det var allvarligt att privatiseringen av lägenheterna på Albyberget skulle innebära att hyresgästerna fick mindre möjlighet att få information om valen och sämre möjlighet att träffa sina folkvalda politiker, och uppmärksammade därför Södra Sidan på saken. De valde att skriva en artikel, som finns att läsa här. I artikeln nämns dock inte en av de mest besynnerliga detaljerna i Mitt Albys beslut, nämligen att bolaget hävdade att de bestämt sig för att neka oss tillträde i samråd med HyresgästföreningenVi tog naturligtvis kontakt med Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem, och de blev mycket förvånade över Mitt Albys påstående. De försäkrade oss att de inte vill hindra politiska partier att träffa hyresgäster på Albyberget, tvärtom.
   Varför Mitt Alby hävdar att Hyresgästföreningen deltagit i beslutet, vet vi inte. Men det får inte bolaget, som betecknar sig själv som "ett samhällsorienterat fastighetsbolag", att framstå som särskilt sympatiskt. 

/Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka

__________________________________________

Uppdatering 2014-08-12: efter att Södra Sidan skrev om saken, ändrade sig Mitt Alby AB och beslutade sig för att låta politiska partier få möjlighet att dela valinformation till deras hyresgäster.