21 March 2012

Nattis underlättar livspusslet för Botkyrkaborna

I dagarna kom Skolverket med ny statistik om hur det står till med tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid i landets kommuner. Resultatet var dystert – inte ens varannan kommun erbjuder så kallat ”nattis”; barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Botkyrka är dock ett positivt undantag. Sedan förra hösten finns här möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Det var en viktig reform som vi i den rödgröna majoriteten genomförde, för att underlätta för familjer att få tillvaron att gå ihop.

En som vände sig emot nattis-reformen, var moderaternas oppositionsråd Jimmy Baker. På sin blogg kallade han reformen för ”en tillbakagång i utvecklingen” och skrev ”Är det inte bättre att föräldrar försöker anpassa sig lite till barnens villkor snarare än att barnen ska anpassa sig till föräldrarna så till den milda grad att de inte ens kan få sova hemma?”.

Till skillnad från Baker, litar jag både på föräldrarnas vilja att ordna tillvaron så bra de kan för sina barn, och på att våra duktiga barnskötare ser till att barnen har det om de behöver sova över på nattis.

Jimmy Baker tycks behöva uppdatera sina kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut. Det fungerar inte som han tycks tro, att gemene man kan välja själv när man vill jobba. Idag är det fler än en tredjedel som arbetar på kvällar, helger och nätter. Det handlar om serviceyrken som restaurang och handel och förstås vårdpersonal. För att pusslet ska gå ihop för de butiksanställda eller undersköterskor som är småbarnsföräldrar, behöver kommunerna ta ansvar för att barnen har tillgång till en bra och trygg barnomsorg. Inte minst är det viktigt för ensamstående föräldrar, vilka oftast är kvinnor. En utbyggd barnomsorg är också en jämställdhetsfråga.

Om Botkyrkas moderater vill underlätta för barnfamiljer att kombinera jobb och familjeliv, rekommenderar jag att de ringer sina partivänner i regeringen och trycker på för att de ska stärka fackföreningarnas ställning och öka tryggheten på arbetsmarknaden. Regeringen har bland annat infört nya, otrygga anställningsformer och på så sätt ökat otryggheten och möjligheten att planera sin vardag. Den som inte har en trygg anställning, har lite att sätta emot om chefen ringer in en på ett kvällspass. Den som riskerar att inte bli inringd nästa vecka, vågar inte tacka nej till ett arbetspass, oavsett tid på dygnet.

Om Jimmy Baker lyckas få regeringen att byta kurs och göra arbetsmarknaden tryggare, kommer många föräldrar få det enklare att kombinera jobb och familjeliv. Men så länge det finns föräldrar som behöver hjälp att få tillvaron att gå ihop, så kommer vi i Vänsterpartiet i Botkyrka att se till att barnomsorgen finns till hands när familjerna behöver det. Det är bäst både för föräldrarna och för barnen.

Anna Herdy
Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka


Länkar
Inslag på SVT ABC: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=2746621
Jimmy Bakers blogg: http://jimmybaker.se/2011/08/nattis-en-tillbakagang/
Mer info om Botkyrkas nattis och hur man söker plats: http://botkyrka.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg1-5ar/barnomsorgdygnetrunt

Uppdaterat:
Reinfeldt hyllar nattis i (s)-styrda Sigtuna: http://www.marsta.nu/News.aspx?articleId=7958

No comments: