26 October 2007

Socialistiskt Forum - Nu även i Botkyrka


Kom på Socialistiskt Forum i Botkyrka Lördag 27/10 på Folkets Hus Hallunda. Vi kör från kl 10.00 och framåt. Kom och var med på seminarier, debatter och kulturupplevelser. Vi avslutar med en ordentlig fest på kvällen. Det är gratis och ingen föranmälan krävs.

Program
10.00
Feministiskt självförsvar
Arrangör: Ung Vänster

10.00
Den Jämlika Skolan
Arrangör: SSU

11.00
Rasismen i Sverige
Arrangör: Ung Vänster och SSU

13.00
Så räddar vi klimatet
Andreas Malm, författare
Arrangör: ABF Botkyrka/Salem, LO-sektionen Botkyrka/Salem

14.30
Attacken mot fackföreningsrörelsen
Josefin Brink (v) riksdagsledamot, Christina Zedell (s) riksdagsledamot, Susanna Gideonsson 1:e vice ordförande Handelsanställdas förbund
Moderator är Maria Brodin ordförande ABF Botkyrka/Salem
Arrangör: LO-sektionen Botkyrka/Salem

16:00
Arbetarrörelsens alternativ
Aron Etzler journalist, Lars-Åke Almqvist 1:e vice ordförande kommunal, Jerry Adbo LO-distriktet Stockholms län, Petra Larsson-Sjölund fackligt aktiv kommunalarbetarförbundet
Moderator är Jens Ergon journalist
Arrangör: LO, ABF, Ung Vänster och SSU

17.30
Vad vill majoriteten i Botkyrka?
Katarina Berggren gruppledare (s), Mats Einarsson gruppledare (v) och Niklas Gladh gruppledare (mp)
Moderator är Kurdo Baksi
Arrangör: LO, ABF, Ung Vänster coh SSU

18.30
Kultur och fest
Med bland annat Rikardo Collazo, Örngott, Thorsten Flinck m.m.

Vi ses på lördag!

08 October 2007

Envar sin egen kommun!


"Solidaritet håller ihop Botkyrka"


Botkyrkabloggen har träffat Bekir Uzunel, fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Botkyrka. Han kom till Botkyrka som elvaåring. Han bodde länge i Fittja och för några år sen flyttade han vidare med familjen till Tullinge. Här svarar han på vad han tycker om kommundelningsfrågan.

Bekir Uzunel
Bor: 1976 kom han till Fittja och 2004 flyttade han till Stendalsvägen i Tullinge.
Ålder: 42 år
Familj: Fru och tre barn
Sysselsättning: Konsult
Uppdrag: Fullmäktigeledamot (v) och vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden


Vill du att Botkyrka ska delas?
Nej nej, absolut inte! Botkyrka är en fantastiskt spännande kommun som sprudlar av mångfald och glöd. Vi har ett rikt kulturliv och fantastisk natur. Allt detta är till för oss alla som vi tillsammans måste få utveckla som en helhet. Att vilja splittra är väldigt inskränkt.

Men vill inte många Tullingebor splittra Botkyrka?
Tullingepartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som uttalat vill splittra Botkyrka. Sen finns det en hel del i Tullinge som skrivit på listor för att Tullinge ska bli en egen kommun. Men tullingeborna är ingen homogen grupp och det finns många olika uppfattningar här. Många som jag känner i Tullinge tycker att det vore helt absurt med en delning.

Tullingepartiet säger att Tullingeborna inte har någonting att säga till om?
Det är inte sant. Vi tullingebor har naturligtvis samma möjligheter som alla andra att påverka politiken. Och det gör vi också. Tullinge är mer än väl representerat i kommunfullmäktige och andra folkvalda församlingar i kommunen.

Satsas det tillräckligt mycket på Tullinge?
Det sprids mycket konstiga rykten här. Å ena sidan satsas det ”för mycket”, å andra sidan satsas det ”för lite”. Och för det tredje ”överexploaterar” vi Tullinge… Vi satsar där behoven är störst och behoven att bygga ut barnomsorgen är stor i Tullinge. Dessutom måste vi ha fler hyreslägenheter här. Våra barn måste ju kunna bo kvar i Tullinge när de flyttar ut. Naturligtvis ska vi bygga på ett genomtänkt och planerat sätt i en rimlig omfattning.

Hur ska vi bemöta dem som vill splittra kommunen?
Det är viktigt att vi öppet talar om vad den här frågan handlar om. De som vill isolera Tullinge är vita medelålders män som räds förändringar och sådant de upplever som främmande. Därför måste vi samarbeta och arbeta tillsammans ännu hårdare. Vi ska låta solidariteten övervinna rädslan. Och vi måste säga som det är. Vi förlorar på en kommundelning.

Avslutningsvis, hur trivs du i Tullinge?
Jo tack! Jag trivs jättebra här. Jag trivs fantastiskt bra i hela Botkyrka. Botkyrka är en vacker plats och det finns mycket värme och öppenhet hos botkyrkaborna.

07 October 2007

Sju punkter mot splittring av Botkyrka

De som vill splittra Botkyrka saknar vettiga argument. Men vi som vill ha en fortsatt sammanhållen kommun gör det däremot inte. Här följer sju punkter som visar att splittring av Botkyrka är riktigt dåligt på många sätt och vis.

  1. Botkyrkas mångfald är en enorm styrka. Vi har en rik kultur- och fritidsverksamhet värd att vara stolt över. Vi har ett rikt natur- och friluftsliv med vackra strövområden. För att vi ska kunna utveckla allt detta för allas bästa är att vi har ett samlat grepp över helheten.
  2. En kommundelning ställer människor, grupper och kommundelar mot varandra. Det leder till ökade motsättningar. Uppdelningen av rika och fattiga områden, den s k segregationen, skulle förstärkas. Vi riskerar ett ”vi-och-dem-tänkande”. Mer homogena kommuner och områden leder till social kontroll och politisk likriktning.
  3. Större kommuner har styrkan att klara av stora investeringar som t ex att bygga nya skolor och äldreboenden. Att vi är många som betalar för satsningar där det behövs tjänar vi i längden alla på. Detta är ett solidariskt och ekonomiskt hållbart sätt att hantera våra gemensamma skattepengar.
  4. Det kommunala utjämningssystemet gör att Tullinge inte har något att tjäna vid en kommundelning. Tullinge skulle inte få del av de statliga bidrag som Botkyrka idag får för sin befolkningssammansättning.
  5. Nya kommuner måste bygga upp en ny förvaltning. Mer av våra skattepengar skulle gå till byråkrati och mindre till välfärd och service till invånarna. Dagens enda förvaltning för hela Botkyrka skulle bli två nya med förlorade samordningsvinster som följd.
  6. Små och nybildade kommuner har svårt att hävda sig i regionen. Små kommuner blir ofta överkörda av statliga och regionala intressen. Mindre kommuner har även svårare att knyta till sig specialister.
  7. Samarbete mellan människor och kommundelar utvecklar Botkyrka och demokratin. Att vi arbetar tillsammans leder till ökad respekt och tillit för varandra.

06 October 2007

Vi bygger BotkyrkaVasiliki Papayannis är Vänsterpartist i Botkyrka. Hon sitter i samhällsbyggnadsnämnden, i Botkyrkabyggens styrelse och i planerings- och näringslivsberedningen. Jag passade på att ställa lite korta frågor när vi sprang på varandra häromdagen.


Vasiliki Papayannis
Bor: Värdshusvägen i Fittja
Ålder: 33 år
Sysselsättning: Studerar till samhällsplanerare
Uppdrag: Fullmäktigeledamot (v) och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Botkyrkabyggens styrelse och planerings- och näringslivsberedningen.


Hej Vasiliki! Är det kul att bygga Botkyrka?
Hahaha… Ja det är kul! Det är naturligtvis roligare att satsa och bygga upp än att sälja ut. Det är där skiljelinjen mellan vänstern och högern går.

Vilka perspektiv är viktiga att ha med sig när Botkyrka byggs?
Det är mycket som är viktigt. Vi måste ta miljöproblemen på allvar, så allting ska ha ett hållbarhetsperspektiv. Jag arbetar dessutom hårt med att våra offentliga miljöer ska kännas mer trygga och säkra att vistas i. Och vi ska anstränga oss att rusta upp våra miljonprogramområden.

Någon fråga du särskilt brinner för?
Ja, jag vill verkligen att vi ska knyta ihop Botkyrka via spårbunden trafik.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?
Jag vill snarast att vi kommer igång med att rusta upp Fittja och att invånarna är med i detta arbete.


04 October 2007

Segregation - så skapas den


Nu har jag även lagt till Vårsta/Grödinge i tabellerna. Vi kan se att det blir ännu tydligare vad moderaterna är ute efter när de driver att Tullinge, Vårsta/Grödinge och Tumba ska bli en egen kommun.

Vi har sett det förut. Rikare områden försöker slå sig fria från fattigare delar genom att tvinga igenom en ny kommunbildning. Det har hänt i Salem och Nykvarn. Nu händer det i Botkyrka. Ett gäng medelålders vita män i Tullinge har gått ihop och försöker sätta stopp för all samhälleligt framåtskridande i kommundelen. De är emot nya bostadsprojekt, särskilt hyresrätter. De vill att det rikare Tullinge ska bli en egen kommun. Därför skapades Tullingepartiet för lite över ett år sedan och de fick ett mandat i Botkyrkas kommunfullmäktige bara genom att i princip sätta upp några affischer i kommundelen två veckor före valdagen. Nu vill partiet frigöra sig från resten av Botkyrka. En mer välmående del av befolkningen vill skapa sig en egen sfär fritt från samhällelligt ansvar och de skyldigheter som många av oss tar som självklara.

Tullinge är rikare och mer välmående än resten av Botkyrka. Och det finns färre personer med utländsk bakgrund. Här följer en uppställning som visar vilka intressen som ligger bakom Tullingepartiets, och numera de andra högerpartiernas, ambitioner att bilda en egen kommun.

KÄLLA: Områdesdata för Botkyrka, Regionplane- och trafikkontoret

DE RIKA BOR I TULLINGE
Årlig medelinkomst 20-64 år 2003
- Tullinge 276 000 kr
- Alby 179 000 kr
- Fittja 150 000 kr
- Hallunda/Norsborg 189 000 kr
- Tumba 255 000 kr
- Storvreten 188 000 kr
- Vårsta/Grödinge 251 000 kr
- Botkyrka i sin helhet 219 000 kr

MINDRE SJUKA BOR I TULLINGE
Ohälsotal 2004
- Tullinge 28
- Alby 54
- Fittja 56
- Hallunda/Norsborg 61
- Tumba 36
- Storvreten 55
- Vårsta/Grödinge 34
- Botkyrka i sin helhet 46

I TULLINGE HAR FLER ARBETE
Arbetslöshet 2005
- Tullinge 3 %
- Alby 10 %
- Fittja 11 %
- Hallunda/Norsborg 9 %
- Tumba 5 %
- Storvreten 8 %
- Vårsta/Grödinge 4 %
- Botkyrka i sin helhet 7 %

FLER SVENSKAR I TULLINGE
Invånare med utländsk bakgrund 2005
- Tullinge 16 % (43 % av dessa kommer från övriga Norden)
- Alby 56 %
- Fittja 65 %
- Hallunda/Norsborg 47 %
- Tumba 20 %
- Storvreten 41 %
- Vårsta/Grödinge 11 %
- Botkyrka i sin helhet 36 %

Tullingepartiet är inget udda eller säreget inslag i politiken. Vi har sett lynchmobbhögern manifesteras otaliga gånger genom historien där den tagit grepp över stora delar av borgerligheten. Samtliga borgerliga partier i Botkyrka mer eller mindre applåderar det som händer, rättar in sig i ledet och skriker efter att det ska folkomröstas om en kommundelning. Moderaterna i Botkyrka försöker rikta om frågan genom att fokusera på att Botkyrka ska splittras mitt itu mellan norra och södra Botkyrka. Det är inte svårt att ana sig till vilka krafter de gör sig språkrör för när de styr udden mot invandrartäta miljonprogramsområden i norr (Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg).

Detta är en ögonblicksbild över hur segregation, uppdelningen mellan rika och fattiga områden, kan skapas och förstärkas. Tumregeln är att det alltid kommer ovanifrån - en överhetsreaktion mot de folkliga lagren. Men det är inte alltid så synligt och uppenbart som vi kan se här. Samma mekanismer ligger bakom när t ex Lidingö och Danderyd sätter stopp för att bygga hyresrätter och i princip vägrar ta emot flyktingar.

Naturligtvis ska vi göra allt för att mobbhögerns planer grusas. Det gäller att mobilisera emot. Det finns också vägar att bryta upp segregationen. Mer om allt detta återkommer jag till. För det finns mycket att säga...

02 October 2007

Pressmeddelande: Rosenbad rekryteringsbas för Al-Qaida

Terroristnätverket Al-Qaida har fått upp ögonen för Rosenbad och det svenska etablissemanget som rekryteringsbas. Usama bin Ladin är helt enkelt storförtjust över vad som finns att hitta i de mer nordliga breddgraderna.

- Ja, det var faktiskt den förra justitieministern Thomas Bodström som fick oss att öppna upp ögonen för Sverige. Sen har det bara gått från klarhet till klarhet. Få kan hålla sin befolkning i sådan skräck och vånda som den nuvarande svenska regeringen.

För att få nya medlemmar och samarbetspartners har det globala terrornätverket moderniserat och förnyat sin rekryteringspolicy. Den vägledande principen ska vara "lika barn leka bäst".

- Vi har en hel del gemensamt och även mycket att lära av Sverige, säger Usama bin Ladin. Vi har imponerats av den svenska regeringens mefistofeliska sätt att sätta sin befolkning i resignation och uppgivenhet. Att gå på sjuka och svaga på det här sättet är mycket effektivt.

Men mest imponerad är terrorledaren av regeringen Reinfeldts aktiva politik för att rulla tillbaka kvinnors ställning.

- Det är uppenbart att vi hittar vår inspiration från samma tanketraditioner när det gäller att sätta kvinnor på plats. Mina vänner talibanerna är mycket imponerade av regeringen Reinfeldt. Här hoppas jag på ett nära sammarbete med Rosenbad framöver.

Men regeringens metoder att smygpressa igenom Sveriges nya stormaktsambitioner förbryllar torroristledaren.

- Jag fattar inte vad de håller på med. Omstruktureringen av Sveriges militärmakt till att delta i framida koloniala äventyr och ockupationer ska de ju vara öppet stolta över. Säg som det är helt enkelt. Det är coolt att dominera över andra, avslutar han.


För mer inormation
Usama bin Ladin
118118

Botkyrka kan visa vägen


Publicerar här en välgärande krönika som Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka, har skrivit i Botkyrkapolitiken.


Regeringen Reinfeldt vet mycket väl vad den gör. Avhoppade ministrar, vikande opinionssiffror och en frånvarande statsminister kan ge intrycket att regeringen är en samling klantskallar som håller på att misslyckas. Det är vad många borgerliga ledarskribenter tycks tro, även om de försöker hålla modet uppe med diverse glada tillrop. Men de har – tyvärr! – fel. Regeringen vet precis vad den gör. Den arbetar långsiktigt och systematiskt för att undergräva den s.k. svenska välfärdsmodellen. Inte till tonerna av smattrande trumpeter och slagord om ”den enda vägens politik”, men medvetet och envetet. ”För mycket verkstad och lite för lite prat”, förklarade en borgerlig partisekreterare de usla opinionssiffrorna.

Reinfeldt tror naturligtvis inte på riktigt att fler får arbete genom att det blir dyrare att vara arbetslös, eller att människor mirakulöst tillfrisknar om bara sjukpenningen blir riktigt låg. Det är inte det som är avsikten – då kunde man ju lika gärna slå till med en rejäl straffskatt på låga inkomster så att de fattiga i enlighet med marknadsekonomins lagar väljer att bli höginkomsttagare istället.

Nej, det handlar (den här gången också) om – klasskamp. Jag tror visserligen inte att regeringen har någon hemlig strategihandbok där det står: Kom ihåg! Allt handlar om att försvaga arbetarklassens ställning! Men man agerar som om man hade det.

Höjda a-kasseavgifter gör att facket tappar medlemmar och försvagas. Sänkt a-kasseersättning ger inte fler jobb, men sänker golvet för lönebildningen. Fler känner sig tvungna att ta jobb med löner under avtalet. Kollektivavtalssystemet eroderar. Kapitalet blir starkare.

Efter sex månaders sjukskrivning skall ens arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd urholkas. De som tvingas sälja sin arbetskraft (nästan alla) får en svagare ställning, de som lever av att köpa andras arbetskraft får en bättre position.
Gymnasieskolan ”reformeras” så att färre får behörighet till högre studier. Vissa elever är ju ”praktiska begåvningar” som inte ska tvingas lära sig en massa onödig matte och svenska. Gissa vilken samhällsklass som förlorar på den politiken!

Och så vidare. Regeringen vet precis vad den gör.

Men misströstas icke, det finns hopp! Här i Botkyrka har vi en annan politisk majoritet. Kommunen styrs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Man ska visserligen inte ha några orealistiska förhoppningar om att vi ska kunna neutralisera den borgerliga rikspolitiken. Det är mycket lättare att föra en lokal högerpolitik med vänstermajoritet i riksdagen än att föra vänsterpolitik lokalt när riksdag och regering för nyliberal klasskampspolitik. Vänsterpolitik för minskade klyftor och utbyggd samhällsservice kräver på ett helt annat sätt en samlad, nationell välfärdspolitik.

Men vi är inte maktlösa! I Botkyrka säljer vi inte ut våra hyreslägenheter utan bygger för framtiden. Vi sänker inte skatten på de fattigas bekostnad. Vi privatiserar inte hemtjänst och sjukvård. Vi ökar inte klyftorna, utan fördelar resurser efter behov. Vi inför inte vårdnadsbidrag, utan bygger ut förskolan och ökar personaltätheten. Vänsterpartiet driver på för att visa att det går att föra en politik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling, även när regeringen vill något helt annat.

2010 är det val igen. Då, om inte förr, kommer det att stå klart att det gjorde skillnad vem som styrde. Jag hoppas att Botkyrka och Botkyrkaborna kommer att inspirera väldigt många i hela Sverige att då välja en ny riksdagsmajoritet och en ny politik.

Mats Einarsson
gruppledare (v) Botkyrka

Comeback!

Nu är det dags att börja blogga igen. För det är så mycket som måste sägas. Utvecklingen i världen går i stor utsträckning åt fel håll och allt för få röster talar emot. Utvecklingen i Sverige är inget undantag. Vi har en högerallians som som har udden riktad mot arbetarrörelsen och som rullar tillbaka kvinnans ställning på ett mycket konkret sätt.

Men allt är inte tokigt. Till exempel händer det mycket spännande i Botkyrka. Botkyrka är den enda kommunen i Stockholms län som efter valet 2006 fick en rödgrön majoritet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet styr Botkyrka och försöker navigera i regeringspolitikens snålblåst. På så vis visar Botkyrka var skiljelinjen i svensk politik går. I Botkyrka kan vi se vissa tecken på att arbetarrörelsen organisationer börjar tillfriskna efter decennier av resignation.

Men det händer även mycket skrämmande saker i Botkyrka. Vi ser hur högeroppositionen slår över i reaktion inte bara på regeringsnivå utan även bland borgerlighetens stödtrupper. Många partiet på högerkanten verkar för att splittra Botkyrka genom att försöka tvinga igenom en delning av kommunen i en fattigare och en rikare del. Vi kan se hur de vänder sig mot all samhälleligt framåtskridande.

Om detta och mycket mer kommer denna blogg att handla om.