11 December 2012

Moderaterna, ta människors oro för utförsäljningarna på allvar!


"Allmännyttan måste förändras, för att kunna stå stark och överleva i morgondagens Botkyrka. Vi moderater är medvetna om att denna förändring känns skrämmande för en del Botkyrkabor. Men ingenting blir bättre av några agiterar för att piska upp skrämsel bland hyresgästerna.”

Så skriver Botkyrkamoderaterna i ett inlägg på sin hemsida. Vilka det är som ”piskar upp skrämsel”, framgår inte uttryckligen, men mellan raderna kan man läsa sig till att det är vi som är emot en försäljning av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby, som anklagas för att vilja skrämmas. Det partipolitiskt obundna nätverket ”Alby ärinte till salu”, som har startats av en grupp ungdomar i Alby, taggas under inlägget.

Vi kan försäkra moderaterna om att det inte förekommit någon agitation för att ”piska upp skrämsel” i Alby. Rädsla och oro finns där dock. Men det som har orsakat den är inte någon agitation, utan själva planerna på att sälja Albyberget. Människor är helt enkelt oroliga för vad som ska hända med deras hem, efter att Moderaterna med flera sålt dem till en privatvärd.

Om Moderaterna bryr sig om den oron, kunde det vara klädsamt om de bemödade sig om att bege sig till Alby för att lyssna på dem vars hem de vill sälja. Det har hållits flera stora offentliga möten om utförsäljningsfrågan i Alby. Många hundra hyresgäster har varit där, för att få veta vad politikerna tänker och för att få göra sin röst hörd. Redan på det första mötet, som ordnades av Hyresgästföreningen i våras, var det uppenbart att det fanns en stark opinion emot försäljningsplanerna. 

Inte vid ett enda tillfälle har någon ledande företrädare från Moderaterna i Botkyrka varit där för att förklara, svara på människors frågor, lyssna på deras oro eller höra vad de tycker. Istället ägnar (M) sig åt att kritisera de Albybor som engagerat sig i frågan, och pekar ut deras engagemang som skrämselpropaganda. Det är lågt. 


Anna Herdy
Ordförande Vänsterpartiet Botkyrka