27 February 2012

Vi vill ha Vård- och omsorgscollege i Botkyrka

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari, lade vi fram ett förslag om att starta ett Vård- och omsorgscollege i Botkyrka. Det finns ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Stockholms län och att ansluta sig till det skulle stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och sannolikt höja vårdutbildningarnas status.

Om några år kommer det att bli brist på utbildad personal inom vården och omsorgen. Förra året sökte bara 2 757 elever till gymnasieskolans omvårdnadsprogram i hela landet. Om vi ska kunna höja kvaliteten i till exempel äldreomsorgen, behöver vi se till att göra de här utbildningarna mer attraktiva. Det är också en jämställdhetsfråga – även inom kvinnodominerade branscher ska man ha bra yrkesutbildningar och möjligheter till vidareutbildning och specialisering. Det får man inom Vård- och omsorgscollege.

Här kan du läsa hela motionen.

För mer information, kontakta:

Mats Einarsson, gruppledare
mats.einarsson(a)botkyrka.se
073-421 87 84
eller

Elisabeth Biström, politisk sekreterare
elisabeth.bistrom(a)botkyrka.se
070-889 19 16