13 February 2006

Mats är värsta poppis


Mats Einarsson, 46-årig grafisk formgivare, går från klarhet till klarhet!

Tumbabekantingen har fått förnyat förtroende och kommer stå som femte man på vänsterpartiets riksdagslista för Stockholms län och stad till valet.

Han har varit riksdagsledamot sedan 1998 och just nu sitter Mats i konstitutionsutskottet och europarådets svenska delegation.

Han har dessutom blivit invald i vänsterpartiets verkställande utskott.

Så räkna med att få höra från Mats framöver!

No comments: