08 February 2006

Egenintresse helt enkelt

- Det händer nåt konstigt med kvinnor som jobbar i offentlig sektor.

Så sa en besviken moderat till mig med anledning av kvinnors skepsism till EU och EMU. Hon ville inte för sitt liv begripa varför alla dessa kvinnor avvisade den europeiska valutaunionen, med allt vad det innebar.

Uttalandet visar på borgerlighetens arrogans och ovilja till att förstå breda folkliga yttringar och försöker omyndigförklara dessa människors egna förmåga att faktiskt själva se vad som är bäst för dem.

Det är knappast "konstigt" att vårdbiträdet eller barnskötaren faktiskt säger nej till en union som är direkt fientlig till den offentliga sektorns existens. Den offentliga sektorn och den svenska välfärdsmodellen är i särklass viktigast för kvinnors tillgång till arbetsmarknaden och avgörande för kvinnors frigörelse. Detta är en av många anledningar till att svenska folket, med kvinnorna i spetsen, är tveksamma och fientliga till EU.

Man avvisar helt enkelt sånt som man drabbas av. Det är sunt!

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.