23 February 2006

1000 jobb till Botkyrka kommun

Vänsterpartiet vill satsa på 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Drygt 1000 av dessa skulle skapas i Botkyrka kommun. Därmed skulle personaltätheten öka – fler sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen, mer personal och mindre barngrupper i skola och barnomsorg, fler bibliotekarier till våra bibliotek, fler fritidsledare med bättre fritidsverksamhet för våra ungdomar, fler parkskötare och bättre snöplogning på våra gator och trottoarer. Det skulle helt enkelt bli en bättre och mer utvecklad välfärd.

Sätt detta i kontrast till vad borgarna vill:
- Försämra för sjuka och arbetslösa
- Sänka skatterna för framförallt höginkomstagare.

För mig är det ganska lätt att välja.

No comments: