07 February 2006

Kongressen - 200 000 jobb i offentlig sektor

Vänsterpartiets 36:e kongress ägde rum i Göteborg 5-8 januari. Där fattades bland annat beslut om den politiska plattformen som partiet nu går till val på. Kongressen debatterade också en mängd andra frågor, allt från mobilmaster till USA:s folkrättsvidriga krig i Irak. Partiet valde som brukligt en ny partistyrelse och Lars Ohly fick överväldigande stöd att fortsätta som partiledare.

Kongressen bekräftade den bredd och mångfald som ska finnas inom Vänsterpartiet. Diskussionerna gick varma, åsikter bröts sakligt mot varandra på ett mycket konstruktivt sätt. Stämningen var för det mesta mycket god. Så bilden av ett splittrat söndrande parti som det rapporterats om i media var djupt överdriven, ja rent av direkt felaktig.

Men kongressen vågade också vara tydlig. Det är trångt i det politiska mitten. Vänsterpartiet tänker inte vara med och trängas utan ger väljarna ett vänsteralternativ i svensk politik Vi måste säga det självklara. Välfärden behöver mer resurser och vi måste satsa på att skapa fler jobb!

I Vänsterpartiets valplattform tas de viktigaste frågorna upp. Arbetslösheten ska bekämpas och välfärden förstärkas genom att skapa 200 000 jobb i offentlig sektor. Kvinnors löner ska höjas och det ska bli tryggare på arbetsmarknaden. Tandvården ska bli del av sjukvårdens högkostnadsskydd. Beroendet av fossila bränslen måste brytas och det ska satsas på förnyelsebar energi. Det ska byggas 20 000 bostäder per år de kommande 10 åren. Sverige ska bli en tydlig och självständig röst mot USA:s nykoloniala stormaktsambitioner.

Frågan om 200 000 nya jobb i offentlig sektor har självklart hamnat i fokus i debatten.
- Det är ett effektivt och ekonomiskt klokt sätt att använda skattemedel för att på en gång tillgodose de stora behov som finns inom exempelvis skolan och äldreomsorgen och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla och viktiga jobb, kommenterar Lars Ohly.

Stora offentliga satsningar sätter fart på ekonomin. I början av 1990-talet kvävdes de mindre företagen när den nyliberala normpolitiken sjösattes. Nu är det hög tid att åter släppa loss på flödet i ekonomin igen. Det ökar efterfrågan som också gynnar de små- och medelstora företagen.

Vänsterpartiets valplattform har redan fått mothugg från borgerligt håll att satsningarna inte går att finansiera. Detta är dock väldigt enkelt att bemöta. Sverige är rikare än någonsin. Pengar finns både i offentliga överskott och i övervinster i näringslivet. Allt för mycket pengar har samlats hos ett fåtal. Det är mycket rimligt att tycka att en del av dessa resurser ska komma oss alla till del. Trots allt är det ju vårt samlade slit som skapat de enorma vinster vi idag ser hos storföretagen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var en stärkande kongress som visat på vilken uppgift vänstern har framöver. Vi ska stoppa den borgerliga alliansen och bädda för en vänsterpolitik värd namnet. Så räkna med Vänsterpartiet framöver. Det var nöjda och peppade kongressdeltagare som åkte hem för att bedriva valrörelse i Sveriges alla hörn med siktet på att skapa jobb och rättvisa. Så kommer naturligtvis även ske i Botkyrka.

No comments: