25 November 2011

Budgetdebatt 2012: Gruppledaranförande av Mats Einarsson

Under budgetdebatten så har alla gruppledarna först en debattrunda. Nedanstående debattinlägg höll Vänsterpartiets gruppledare Mats Einarsson.

Ordförande,

En tidigare talare citerade Palme. Jag ska inleda med ett citat av en annan, ännu radikalare, tänkare. Den brittiske historikern Eric Hobsbawm, 94 år gammal och fortfarande med ett knivskarpt intellekt, skriver i sin senaste bok ”How to change the world”, ”Hur kan man förändra världen”: ”Någonting har ändå förändrats till det bättre ­– vi har upptäckt att kapitalismen inte är svaret på allt, utan snarare frågan”.

Och så är det väl. Kapitalismen, marknaden, de mänskliga relationernas reducerande till affärstransaktioner, är inte svaret, utan frågan.

Svaret på växande klass- och könsklyftor är inte jobbskatteavdrag och fas 3, utan en politik som utgår från behov istället för betalningsförmåga, som utjämnar skillnader istället för att bidra till dem.

Svaret på vanmakten är inte inskränkt demokrati och likriktning i mittfåran, utan mer diskussion, mer folkmakt, mer politik.

Svaret på frågan hur vi ska förhindra vanvården av vår far- och morföräldrar är inte riskfri avkastning på satsat kapital och skatteplanering, utan rätt utbildad, rätt avlönad personal med rätt resurser.


Svaret till dem som försöker döva sin rädsla för det annorlunda med drömmar om en obefläckad svenskhet som aldrig funnits och sparkar mot dem som redan ligger, är inte skärpt flyktingpolitik, språktester och kulturfientlighet, utan mer öppenhet, nyfikenhet och humanism.

Svaret på behovet ev regionalutveckling är inte nya barriärer, nya kommunalhus och nya kommungränser, utan mer samverkan mellan människor och kommuner, på Södertörn och i hela regionen.

Man kan tycka att det här är för högstämda ord i en debatt om Botkyrka kommuns ettårsplan för 2012. Vad har väl en kommunal resultaträkning att göra med att förändra världen? Svaret är: allt! Världen förändras. på Tahrirtorget i Kairo just nu, men också genom praktiskt, vardagligt, gnetande, varje dag här i Botkyrka. På förskolan Ugglan i Alby. I en trapets i Subtopia. På äldreboendet Silverkronan i Tumba. I en klass på Botvidsgymnasiet. På socialpsykiatrins Bryggan i Norsborg. På Tumba konsthall och i en dansföreställning av Botkyrka Community Teater. I en föreningslokal i Fittja där man samlar in pengar till de jordbävningsdrabbade i Turkiet. På biblioteket i Vårsta – och till och från även i det stora gröna huset i Tumba.

Ordförande,
Den rödgröna majoriteten har lagt fram ett förslag till ettårsplan som möjligen inte förändrar världen i grunden, men som uttrycker en tydlig politisk ambition att stärka demokratin, bygga en gemensam, solidarisk välfärd och säkra en långsiktigt hållbar utveckling.

Man kan kritisera oss för att vi tar för små steg, men till skillnad från en del andra går vi ändå åt rätt håll.

Ordförande,
jag yrkar bifall till Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till ettårsplan för 2012.

No comments: