24 November 2011

Budgetdebatten 2012: Kultur och kreativitet ger kraft!

Anna Herdy, vice gruppledare och fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet, SKULLE ha hållit ett inlägg under debatten om kultur och fritid, men eftersom vi har begränsat med tid fanns det inte plats. Inlägget publiceras dock här.

Nu har jag suttit i fullmäktige under en tid. Ibland kan det vara svårt att se de riktigt tydliga skillnaderna mellan majoritetens och oppositionens förslag. När det kommer till en fråga framförallt, visa det gång på gång oppositionens oförmåga; att se kulturens värde.

Eftersom det verkar finnas en trend av att citera äldre socialdemokratiska män i talarstolenlen idag ska jag inte vara den som är otrendig. Om den borgerliga kulturpolitiken har den före detta kulturministern Bengt Göransson konstaterat, att finns ett ”drag av nysovjetism” i kulturpolitiken. Kulturutövandet ska granskas och vara bevakad och absolut inte fri. I Botkyrka tänker vi tvärtom.

Vi kan se nu hur de investeringar i Subtopia och Upplev Botkyrka AB ger utdelning. Stora publiksucceer som filmas i Hangaren, i Alby. Vi har hamnat på kartan och tagit en plats på såväl nationell som internationell nivå genom stora föreställlningar. På Hangaren har en av världens största filminspelningar ägt rum, den engelska versionen av män som hatar kvinnor. Och jag kan lova de moderater som brukar säga att dessa satsningar inte kommer "vanligt folk" till del, att de kids från fanzingo som fick komma och titta på inspelningarna kommer ha minnen för livet. Och detta är bara några exempel. För mig som vänsterpartist är det givet att det måste till strategiska satsningar från offentligt håll, på den upplevelseindustri och den upplevelsenäring som är hållbar och som ger ett mervärde som är stort för medborgarna. Det är ju det industri- och näringspolitik handlar om.

Att Botkyrka är en kommun som håller kultur och fritid högt är inget nytt. Vi har till och med hört moderaternas företrädare vurma för möjligheterna till att utöva kultur. Den politiska majoritetens förslag om att halvera taxan i Kulturskolan är något som ger fler möjligheter för resursvaga barn att också ha en meningsfull fritid. Ett förslag som går helt i linje med det, är det förslag majoriteten lagt om att utreda nolltaxan för lokaler för kommunens föreningar. Och det är givetvis så att dessa nolltaxor ska leda till lägre medlemsavgifter för idrottsföreningar.

Något som vänsterpartiet är mycket viktigt är just också hur våra kommunala skattepengar fördelas i förhållande till idrotts- och kulturföreningar som lockar tjejer. Där görs det ett stort arbete på kultur- och fritidsförvaltningen och i det arbete måste sätta in en högre växel. Vi måste ha ett förenings- och kulturliv som inte enbart kommer pojkar till del. Med detta sagt vill jag å det bestämdaste yrka bifall till denna offensiva och framåtsyftande budget som är lagd av majoriteten.

No comments: