07 October 2007

Sju punkter mot splittring av Botkyrka

De som vill splittra Botkyrka saknar vettiga argument. Men vi som vill ha en fortsatt sammanhållen kommun gör det däremot inte. Här följer sju punkter som visar att splittring av Botkyrka är riktigt dåligt på många sätt och vis.

  1. Botkyrkas mångfald är en enorm styrka. Vi har en rik kultur- och fritidsverksamhet värd att vara stolt över. Vi har ett rikt natur- och friluftsliv med vackra strövområden. För att vi ska kunna utveckla allt detta för allas bästa är att vi har ett samlat grepp över helheten.
  2. En kommundelning ställer människor, grupper och kommundelar mot varandra. Det leder till ökade motsättningar. Uppdelningen av rika och fattiga områden, den s k segregationen, skulle förstärkas. Vi riskerar ett ”vi-och-dem-tänkande”. Mer homogena kommuner och områden leder till social kontroll och politisk likriktning.
  3. Större kommuner har styrkan att klara av stora investeringar som t ex att bygga nya skolor och äldreboenden. Att vi är många som betalar för satsningar där det behövs tjänar vi i längden alla på. Detta är ett solidariskt och ekonomiskt hållbart sätt att hantera våra gemensamma skattepengar.
  4. Det kommunala utjämningssystemet gör att Tullinge inte har något att tjäna vid en kommundelning. Tullinge skulle inte få del av de statliga bidrag som Botkyrka idag får för sin befolkningssammansättning.
  5. Nya kommuner måste bygga upp en ny förvaltning. Mer av våra skattepengar skulle gå till byråkrati och mindre till välfärd och service till invånarna. Dagens enda förvaltning för hela Botkyrka skulle bli två nya med förlorade samordningsvinster som följd.
  6. Små och nybildade kommuner har svårt att hävda sig i regionen. Små kommuner blir ofta överkörda av statliga och regionala intressen. Mindre kommuner har även svårare att knyta till sig specialister.
  7. Samarbete mellan människor och kommundelar utvecklar Botkyrka och demokratin. Att vi arbetar tillsammans leder till ökad respekt och tillit för varandra.

No comments: