04 October 2007

Segregation - så skapas den


Nu har jag även lagt till Vårsta/Grödinge i tabellerna. Vi kan se att det blir ännu tydligare vad moderaterna är ute efter när de driver att Tullinge, Vårsta/Grödinge och Tumba ska bli en egen kommun.

Vi har sett det förut. Rikare områden försöker slå sig fria från fattigare delar genom att tvinga igenom en ny kommunbildning. Det har hänt i Salem och Nykvarn. Nu händer det i Botkyrka. Ett gäng medelålders vita män i Tullinge har gått ihop och försöker sätta stopp för all samhälleligt framåtskridande i kommundelen. De är emot nya bostadsprojekt, särskilt hyresrätter. De vill att det rikare Tullinge ska bli en egen kommun. Därför skapades Tullingepartiet för lite över ett år sedan och de fick ett mandat i Botkyrkas kommunfullmäktige bara genom att i princip sätta upp några affischer i kommundelen två veckor före valdagen. Nu vill partiet frigöra sig från resten av Botkyrka. En mer välmående del av befolkningen vill skapa sig en egen sfär fritt från samhällelligt ansvar och de skyldigheter som många av oss tar som självklara.

Tullinge är rikare och mer välmående än resten av Botkyrka. Och det finns färre personer med utländsk bakgrund. Här följer en uppställning som visar vilka intressen som ligger bakom Tullingepartiets, och numera de andra högerpartiernas, ambitioner att bilda en egen kommun.

KÄLLA: Områdesdata för Botkyrka, Regionplane- och trafikkontoret

DE RIKA BOR I TULLINGE
Årlig medelinkomst 20-64 år 2003
- Tullinge 276 000 kr
- Alby 179 000 kr
- Fittja 150 000 kr
- Hallunda/Norsborg 189 000 kr
- Tumba 255 000 kr
- Storvreten 188 000 kr
- Vårsta/Grödinge 251 000 kr
- Botkyrka i sin helhet 219 000 kr

MINDRE SJUKA BOR I TULLINGE
Ohälsotal 2004
- Tullinge 28
- Alby 54
- Fittja 56
- Hallunda/Norsborg 61
- Tumba 36
- Storvreten 55
- Vårsta/Grödinge 34
- Botkyrka i sin helhet 46

I TULLINGE HAR FLER ARBETE
Arbetslöshet 2005
- Tullinge 3 %
- Alby 10 %
- Fittja 11 %
- Hallunda/Norsborg 9 %
- Tumba 5 %
- Storvreten 8 %
- Vårsta/Grödinge 4 %
- Botkyrka i sin helhet 7 %

FLER SVENSKAR I TULLINGE
Invånare med utländsk bakgrund 2005
- Tullinge 16 % (43 % av dessa kommer från övriga Norden)
- Alby 56 %
- Fittja 65 %
- Hallunda/Norsborg 47 %
- Tumba 20 %
- Storvreten 41 %
- Vårsta/Grödinge 11 %
- Botkyrka i sin helhet 36 %

Tullingepartiet är inget udda eller säreget inslag i politiken. Vi har sett lynchmobbhögern manifesteras otaliga gånger genom historien där den tagit grepp över stora delar av borgerligheten. Samtliga borgerliga partier i Botkyrka mer eller mindre applåderar det som händer, rättar in sig i ledet och skriker efter att det ska folkomröstas om en kommundelning. Moderaterna i Botkyrka försöker rikta om frågan genom att fokusera på att Botkyrka ska splittras mitt itu mellan norra och södra Botkyrka. Det är inte svårt att ana sig till vilka krafter de gör sig språkrör för när de styr udden mot invandrartäta miljonprogramsområden i norr (Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg).

Detta är en ögonblicksbild över hur segregation, uppdelningen mellan rika och fattiga områden, kan skapas och förstärkas. Tumregeln är att det alltid kommer ovanifrån - en överhetsreaktion mot de folkliga lagren. Men det är inte alltid så synligt och uppenbart som vi kan se här. Samma mekanismer ligger bakom när t ex Lidingö och Danderyd sätter stopp för att bygga hyresrätter och i princip vägrar ta emot flyktingar.

Naturligtvis ska vi göra allt för att mobbhögerns planer grusas. Det gäller att mobilisera emot. Det finns också vägar att bryta upp segregationen. Mer om allt detta återkommer jag till. För det finns mycket att säga...

2 comments:

Nisse Sandqvist said...

Oh, så rätt. Fortsätt rapportera om mobiliseringen mot segregationstendenserna!

Jonas Lundgren said...

Hej

Egentligen så håller jag med men faktum är att Lidingö visst tar emot flyktingar och nyligen fattade kommunstyrelsen beslut om att utvidga avtalet med migrationsverket för att ta emot 150 flyktingar per år under de närmaste tre åren.

Många vänsterpartister tenderar att ha väldigt mycket förutfattade meningar om Lidingö.
Ett sätt att slippa göra denna typ av pinsamma missar är ju att tala mer med partikamraterna i Vänsterpartiet Lidingö. Ida Luther Näsholm är DS-ledamot och väldigt tillgänglig för frågor om situationen i Lidingö. Så är även jag, som sitter i Kulturutskottet i Storstockholm och är styrelseledamot i Vänsterpartiets lokalförening i Lidingö.
Ett tredje sätt är att gå in och kolla på Världen-Sverige-Lidingö, min lokalpolitiska blogg om Lidingö ur ett vänsterperspektiv.

Mvh
/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Storstockholm
Kulturutskottet
tillika Lidingöbo