02 October 2007

Pressmeddelande: Rosenbad rekryteringsbas för Al-Qaida

Terroristnätverket Al-Qaida har fått upp ögonen för Rosenbad och det svenska etablissemanget som rekryteringsbas. Usama bin Ladin är helt enkelt storförtjust över vad som finns att hitta i de mer nordliga breddgraderna.

- Ja, det var faktiskt den förra justitieministern Thomas Bodström som fick oss att öppna upp ögonen för Sverige. Sen har det bara gått från klarhet till klarhet. Få kan hålla sin befolkning i sådan skräck och vånda som den nuvarande svenska regeringen.

För att få nya medlemmar och samarbetspartners har det globala terrornätverket moderniserat och förnyat sin rekryteringspolicy. Den vägledande principen ska vara "lika barn leka bäst".

- Vi har en hel del gemensamt och även mycket att lära av Sverige, säger Usama bin Ladin. Vi har imponerats av den svenska regeringens mefistofeliska sätt att sätta sin befolkning i resignation och uppgivenhet. Att gå på sjuka och svaga på det här sättet är mycket effektivt.

Men mest imponerad är terrorledaren av regeringen Reinfeldts aktiva politik för att rulla tillbaka kvinnors ställning.

- Det är uppenbart att vi hittar vår inspiration från samma tanketraditioner när det gäller att sätta kvinnor på plats. Mina vänner talibanerna är mycket imponerade av regeringen Reinfeldt. Här hoppas jag på ett nära sammarbete med Rosenbad framöver.

Men regeringens metoder att smygpressa igenom Sveriges nya stormaktsambitioner förbryllar torroristledaren.

- Jag fattar inte vad de håller på med. Omstruktureringen av Sveriges militärmakt till att delta i framida koloniala äventyr och ockupationer ska de ju vara öppet stolta över. Säg som det är helt enkelt. Det är coolt att dominera över andra, avslutar han.


För mer inormation
Usama bin Ladin
118118

No comments: