15 June 2011

Hur ska det betalas?

Inflyttningen till vårt län och Botkyrka kommun är stor. Det är glädjande men betyder också att behoven inom sjukvården, skolan och av samhällsservice ökar. Det kostar, ja det måste få kosta! Vi blir också allt äldre och hinner drabbas av fler sjukdomar och behöver dyra läkemedel för att bli friska. Dessutom måste stora utbyggnader och upprustningar göras i kollektivtrafiken så att vi slipper trängas på väg till jobbet. Och också de som kör bil måste övertygas om att kollektivtrafiken är det enda klimatvänliga alternativet.

Men hur ska pengarna räcka till? Det moderatledda styret i landstinget anser inte att skatten ska användas för att förbättra vår välfärd. I stället höjer de SL-taxorna och patientavgifterna. De som tjänar minst får det ännu kämpigare.

Vi i Vänsterpartiet föreslår att landstinget höjer skatten med 25 öre vilket motsvarar 55 kr vid en månadslön på 22 000 kr. På så sätt kan vi behålla SL-kortet på 690 kr och det blir inte dyrare att uppsöka vård. Det är ett solidariskt sätt att sköta finanserna.

Naturligtvis skulle inte vår välfärd och samhällsservice ha befunnit sig i denna ekonomiskt svåra situation utan alla skattesänkningar som regeringen gjort - pengar har tagits från sjuka, kollektivtrafik och lärare till mer aktiespekulation hos de redan rika. Dessutom har alla privatiseringar och utförsäljningar av vår gemensamma vård inneburit att riskkapitalbolag flyttar över miljardbelopp av våra skattepengar till skatteparadis.

Med högerpolitik kostar SL-kortet 790 kr från 1 september, patientavgifterna höjs och välfärden fortsätter att säljas ut på löpande band. Har du råd med det?

Petteri Louhema (v), landstingsfullmäktige

No comments: