03 December 2013

Vi vill satsa på yrkesprogrammen

Ur Södra Sidan 15/11
När regeringens gymnasiereform genomfördes för några år sedan störtdök andelen sökande till yrkesprogrammen. I Stockholm sjönk andelen sökande från 33 till 24 procent på två år och i Göteborg har man haft en liknande utveckling, en minskning från 42 till 29 procent.

Det här är inget annat än en katastrof för framförallt Folkpartiet vars skolpolitik gentemot yrkeseleverna har haft slopad högskolebehörighet i fokus. Den folkpartistiska retoriken har gått ut på att säga att ”alla kan inte bli akademiker” för att sedan se till att sänka kunskapskraven i viktiga ämnen så att eleverna inte får behörighet till vidare studier.

Det är en inställning som visat sig vara ett fiasko och när man på Tumba gymnasium gör precis tvärtom genom att lägga till de nödvändiga ämnena för behörighet (se artikel i Södra Sidan nyligen) ser man omedelbart att antalet sökande ökar igen. Folkpartiets politik har byggt på fördomar om hur yrkeselever resonerar när de väljer sin utbildning.

Vänsterpartiet Botkyrka vill verka för att fortsätta stärka yrkesprogrammen i kommunen. Vi vill att Botkyrka ska ha Stockholmsregionens bästa yrkesutbildningar, med högskolebehörighet och bra möjligheter till praktik.

I dag råder stor brist på arbetskraft inom många yrken. Det gör att det minskade antalet sökande till yrkesprogrammen på nationell nivå är ett oerhört stort samhällsproblem, inte minst inom vård- och omsorg. Stärkta yrkesutbildningar blir därför ett sätt för kommunen att slussa in människor i jobb och minska den i dag väldigt höga ungdomsarbetslösheten.

Fredrik Andersson
Styrelseledamot, Vänsterpartiet Botkyrka

No comments: