04 June 2012

Ikväll fattar kommunstyrelsen beslut om utförsäljningen

Botkyrkabyggen har som bekant hemställt till kommunfullmäktige om att få sälja ut 1000 lägenheter ur sitt bestånd. Ikväll fattas beslut i kommunstyrelsen i frågan. Vänsterpartiet kommer att reservera sig emot beslutet. 

 - Försäljningen innebär sociala risker, samtidigt som inga reella resurser tillförs bostadsområdet. Vi tycker att risken att kortsiktiga vinstintressen går före de boendes intressen väger tyngre än argumenten för en försäljning. Försäljningen genomförs dessutom utan att man fört någon dialog med Botkyrkabyggens hyresgäster. Därför kommer vi att rösta nej till utförsäljningen, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka. 


Många hyresgäster oroliga
Vänsterpartiet Botkyrka har under de senaste veckorna varit ute och talat med boende i Botkyrka, framförallt i Alby, om hur de ser på planerna. Många upplever att de fått mycket lite information. Ingen dialog har genomförts inför beslutet och många är oroliga och kritiska. Vi kommer att fortsätta dialogen med hyresgästerna fram tills att beslut fattas i kommunfullmäktige den 14 juni, och vi samlar in namn för att ge dem som berörs av beslutet en möjlighet att göra sin röst hörd. 

Demonstration i samband med kommunstyrelsen i eftermiddag
Hyresgästföreningen anordnar en demonstration kl. 15.30-18.30, utanför kommunhuset, i protest mot planerna på utförsäljning. Mats Einarsson och Terje Gunnarsson kommer att hålla tal, och Sanna Carlstedt underhåller. Läs mer om demonstrationen på Hyresgästföreningen Botkyrka-Salems hemsida

Varför säger Vänsterpartiet nej till försäljningen?
Det finns flera skäl till att vi kommer att rösta nej till utförsäljningen.  Vill du läsa mer om hur vi resonerar, kan du läsa det det yrkande vi lägger till kommunstyrelsen ikväll (pdf).

No comments: