27 February 2006

Hjälp säpo!

I väntan på formuläret. Nu är det dags att göra din insats i kriget mot terrorismen.

Som du vet, tror Säpo att terrorister gömmer sig i alla möjliga miljöer. Säpo tror sig också kunna identifiera den potentiella terroristen - innan man själv förstått att man är potentiell terrorist. De finns överallt. Överallt!

Därför bör du göra din medborgerliga plikt och checka av följande lista mot dig själv och din granne. Dessutom sparar vi en massa skattepengar när vår oroliga säkerhetsintendent slipper göra arbetet:

- Är du muslim?
- Är du invandrare eller allmänt svartmuskig?
- Umgås du med invandrare?
- Har du någon gång frånvarat från ett föräldramöte?
- Känner du dig lite allmänt utanför?
- Tycker du att USA:s invasion av Irak och Afghanistan var orättfärdiga?
- Har du besökt någon hemsida, vars innehåll kanske kan tänkas påverka läsaren i allmänt "asocial" riktning?
- Har du någon gång svurit över Sveriges ryggradslösa utrikespolitik?
- Är du skolelev som fått dåliga betyg och riskerar att missa ditt gymnasieval?
- Har du deltagit i, eller tänker delta i, en strejk eller demonstration?
- Är du medlem i en eller flera föreningar?

Om du eller din granne uppfyller en, eller ännu värre, flera av dessa punkter så är du en potentiell terrorist som Säpo behöver få kännedom om. Anmäl dig själv - eller din granne - till Säpo snarast möjligt.

Skriv till
Säkerhetspolisen
Rikspolisstyrelsen
Box 8304
104 20 Stockholm

eller e-posta till
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Märk brevet "Jag är terrorist".

23 February 2006

1000 jobb till Botkyrka kommun

Vänsterpartiet vill satsa på 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Drygt 1000 av dessa skulle skapas i Botkyrka kommun. Därmed skulle personaltätheten öka – fler sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen, mer personal och mindre barngrupper i skola och barnomsorg, fler bibliotekarier till våra bibliotek, fler fritidsledare med bättre fritidsverksamhet för våra ungdomar, fler parkskötare och bättre snöplogning på våra gator och trottoarer. Det skulle helt enkelt bli en bättre och mer utvecklad välfärd.

Sätt detta i kontrast till vad borgarna vill:
- Försämra för sjuka och arbetslösa
- Sänka skatterna för framförallt höginkomstagare.

För mig är det ganska lätt att välja.

14 February 2006

Äckelgubbe

Feministiskt självförsvar skulle bli obligatoriskt för tjejer på högstadiet och gymnasiet var det tänkt men...

Äckelgubbe nr !:
- Vi ska inte uppmuntra till våld!

Äckelgubbe nr 2:
- Killar ska också få lära sig feministiskt självförsvar!

Äckelgubbe nr 3:
- Detta är inte rätt!

Äckelgubbe nr 4:
- Detta visar att Vänsterpartiet är ett fördomsfullt parti!

...förslaget om feministiskt självförsvar bifölls inte.

Minns detta alla! För varje dag någon tjej kränks genom att höra "hora" eller blir tafsad på i Botkyrka och inte fått redskapet att bekämpa detta har äckelgubbe nr 1, äckelgubbe nr 2, äckelgubbe nr 3 och äckelgubbe nr 4 ett medansvar. Och vilken tröst ger äckelgubbe nr 1, äckelgubbe nr 2, äckelgubbe nr 3 och äckelgubbe nr 4 till de som drabbas av övergrepp och vådtäckt i Botkyrka?

En vettig fritid för alla

Igår var jag på min första debatt eller diskussion som andades om vad som komma skall inför valet. De politiska partierna hade bjudits in till Tullinge fritidsgård för att diskutera ungdomens fritidsmöjligheter i Botkyrka.

Ett 50-tal ungdomar var, med rätta, upprörda över att fritidsgårderna fått minskade öppettider och att det inte satsas tillräckligt mycket på en bred och mångsidig verksamhet samtidigt som lokalerna är bristfälliga.

Diskussionerna kan på ett ganska bra sätt sammanfatta hur det politiska landskapet ser ut i Sverige idag. Skiljelinjerna i svensk politik blev väldigt tydliga, trots att framför allt högerpartierna gjorde allt för att blanda ihop korten och rent av komma med osanning.

Borgarna sa sig värna ungdomarnas väl och ve. De sa att de vill satsa på fritidsgårdarna. Samtidigt vet vi att de tar fram slaktkniven när kultur- och fritidsnämnden tilldelas pengar. Det är samma visa varje gång de lägger fram sina budgetförslag. Tillslut framkom det att deras knep var att fritidsgårdarna ska drivas mer på frivilligbasis för att fritidgårdarna ska kunna vara öppna längre. Mer gammal reaktionär välgörenhettänk är alltså vad borgarna har att erbjuda.

Den politiska majoriteten, socialdemokratin med miljöparitet i släptåg, ger i sin tur sken av att vara de som vill satsa - på riktigt, det är ju som bekant valår. Nu har ju sanningen då motbevisat detta. De senaste tre åren har öppettidarna för fritidsgårdarna i Botkyrka minskat trån 8000 timmar ner mot 5700. Deras andra knep var att helt enkelt att säga att ramarna för resurstilldelningen är fast och att det är till att finna sig i detta: "Här har ni 13 miljoner kronor. Gör vad ni vill med dem pengarna".

Vänsterpartiets uppgift blir ju i detta läge väldigt enkel. Vi ska natutligtvis säga som det är. Sverige är sammantaget rikare än någonsin. Vi har otroliga vinster i näringslivet. Aktieägare, höginkomsttagare och direktörer svämmar över av pengar. BNP, bruttonationalprodukten - det sammanlagda värdet på vad vi producerar i Sverige, är tre gånger högre nu än på sextiotalet. Dessutom går den offentliga sektorn sammantaget med överskott. Vi har alltså råd med juste fritidsgårdsverksamhet.

Sanningen är att vi har råd, att borgarna helt enkelt snackar strunt, att socialdemokratin hycklar och att det är en rättighet för alla att ha en meningsfull fritid.

13 February 2006

Mats är värsta poppis


Mats Einarsson, 46-årig grafisk formgivare, går från klarhet till klarhet!

Tumbabekantingen har fått förnyat förtroende och kommer stå som femte man på vänsterpartiets riksdagslista för Stockholms län och stad till valet.

Han har varit riksdagsledamot sedan 1998 och just nu sitter Mats i konstitutionsutskottet och europarådets svenska delegation.

Han har dessutom blivit invald i vänsterpartiets verkställande utskott.

Så räkna med att få höra från Mats framöver!

Du står inte ensam...

Är ditt land märkt av ockupation
Blir ditt hem skändat av fosfor
Har du djupa ärr från flykt och förföljelse
Krossas dina frihetsdrömmar varje dag

Blänger folk på din krokiga näsa
Släpps du inte in i stugvärmen
Får du inte visa vad du går för
Börjar du tappa tron på framtiden

Du behöver inte misströsta
För du står inte ensam
Den svenska säkerhetspolisen
vakar över dig dag och natt

09 February 2006

08 February 2006

Egenintresse helt enkelt

- Det händer nåt konstigt med kvinnor som jobbar i offentlig sektor.

Så sa en besviken moderat till mig med anledning av kvinnors skepsism till EU och EMU. Hon ville inte för sitt liv begripa varför alla dessa kvinnor avvisade den europeiska valutaunionen, med allt vad det innebar.

Uttalandet visar på borgerlighetens arrogans och ovilja till att förstå breda folkliga yttringar och försöker omyndigförklara dessa människors egna förmåga att faktiskt själva se vad som är bäst för dem.

Det är knappast "konstigt" att vårdbiträdet eller barnskötaren faktiskt säger nej till en union som är direkt fientlig till den offentliga sektorns existens. Den offentliga sektorn och den svenska välfärdsmodellen är i särklass viktigast för kvinnors tillgång till arbetsmarknaden och avgörande för kvinnors frigörelse. Detta är en av många anledningar till att svenska folket, med kvinnorna i spetsen, är tveksamma och fientliga till EU.

Man avvisar helt enkelt sånt som man drabbas av. Det är sunt!

07 February 2006

Mamma Mia

En moderat politiker sa från talarstolen på kommunfullmäktige för inte så länge sen

- Att prata ekonomi med Vänsterpartiet är som att prata fotboll med min mamma!

Av detta kan man dra två olika slutsatser:

1. Den moderata politikerns mamma är en sjuhelsikes jävel på fotboll.

eller

2. Det är väldigt, väldigt, väldigt synd om den moderata politikerns mamma.

Mats fick förnyat förtroende!

Botkyrkakändisen Mats Einarsson fick förnyat förtroende att sitta i Vänsterpartiets partistyrelse av kongressen. Jag har passat på att ställa några frågor...


- Hur känns det att bli vald till partistyrelsen?
Roligt och hedrande, jag ser fram mot arbetet de kommande två åren. Det var bra att alla valda fick höga röstetal; det visar att partistyrelsen som helhet har ett starkt stöd och är representativ för partiet.

- Vad tyckte du om kongressen?
En av de bättre jag varit med på. Kontrasten till medias bild av ett parti i kris och upplösning, och kanske till våra egna "worst case-scenarion", förstärkte det positiva intrycket ytterligare. Diskussionerna var konstruktiva och politiska och ombuden visade att olika åsikter, ibland väldigt olika, är fullt förenliga med en uppslutning kring partiet. Alla var ju inte lika nöjda med besluten, men jag tror att det var färre än vanligt som var missnöjda och de som var missnöjda var lite mindre missnöjda än vanligt.

- Vad har du att säga om valplattformen som kongressen antog?
Jag tycker det är en utmärkt valplattform, men det är väl inte så konstigt eftersom jag satt i den partistyrelse som arbetade fram förslaget. Kravet på 200 000 nya jobb är helt riktigt och det har verkligen slagit igenom. Centern satte till och med riksdagens utredningstjänst på att räkna ut vad våra reformer skulle kosta och interpellerade Pär Nuder om saken. Alla partier måste förhålla sig till vår valplattform. Hörde förresten att det inom miljöpartiet fanns förslag om att de skulle kräva 250 000 nya jobb för att bräcka oss, men det avslogs…

- Bilden av Vänsterpartiet har präglats av slitningar på sista tiden. Hur var stämningen?
Stämningen på kongressen var mycket bra, såvitt jag kunde uppfatta från presidiehorisonten. Man ansträngde sig verkligen att diskutera sakligt. Även de kamrater som i svepande och oförsonliga ordalag angripit partiet offentligt före kongressen sänkte tonläget i talarstolen, vilket de ska ha ett erkännande för. Media tvingades motvilligt erkänna att det här inte var ett parti i kris, utan att påfallande enigt parti.

- Vad är partiets viktigaste uppgift det närmaste året?
Först och främst att säkra en vänstermajoritet i riksdagen och i så många kommuner och landsting som möjligt – och det gör vi bäst genom att arbeta för en valframgång för vårt parti. Vi ska inte bara vara ett parlamentariskt parti och vi behöver definitivt stärka vårt utomparlamentariska arbete, inte minst i fackföreningsrörelsen, men de närmaste månaderna måste vi fokusera även detta arbete på valrörelsen. Vi har mycket bättre förutsättningar att göra ett bra val än vad vi själva tror!

- Vad önskar du dig mest av allt just nu?
Fred och socialism i hela världen. I väntan på det: kristdemokraterna under tre procent i alla opinionsmätningar fram till valet.

Kongressen - 200 000 jobb i offentlig sektor

Vänsterpartiets 36:e kongress ägde rum i Göteborg 5-8 januari. Där fattades bland annat beslut om den politiska plattformen som partiet nu går till val på. Kongressen debatterade också en mängd andra frågor, allt från mobilmaster till USA:s folkrättsvidriga krig i Irak. Partiet valde som brukligt en ny partistyrelse och Lars Ohly fick överväldigande stöd att fortsätta som partiledare.

Kongressen bekräftade den bredd och mångfald som ska finnas inom Vänsterpartiet. Diskussionerna gick varma, åsikter bröts sakligt mot varandra på ett mycket konstruktivt sätt. Stämningen var för det mesta mycket god. Så bilden av ett splittrat söndrande parti som det rapporterats om i media var djupt överdriven, ja rent av direkt felaktig.

Men kongressen vågade också vara tydlig. Det är trångt i det politiska mitten. Vänsterpartiet tänker inte vara med och trängas utan ger väljarna ett vänsteralternativ i svensk politik Vi måste säga det självklara. Välfärden behöver mer resurser och vi måste satsa på att skapa fler jobb!

I Vänsterpartiets valplattform tas de viktigaste frågorna upp. Arbetslösheten ska bekämpas och välfärden förstärkas genom att skapa 200 000 jobb i offentlig sektor. Kvinnors löner ska höjas och det ska bli tryggare på arbetsmarknaden. Tandvården ska bli del av sjukvårdens högkostnadsskydd. Beroendet av fossila bränslen måste brytas och det ska satsas på förnyelsebar energi. Det ska byggas 20 000 bostäder per år de kommande 10 åren. Sverige ska bli en tydlig och självständig röst mot USA:s nykoloniala stormaktsambitioner.

Frågan om 200 000 nya jobb i offentlig sektor har självklart hamnat i fokus i debatten.
- Det är ett effektivt och ekonomiskt klokt sätt att använda skattemedel för att på en gång tillgodose de stora behov som finns inom exempelvis skolan och äldreomsorgen och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla och viktiga jobb, kommenterar Lars Ohly.

Stora offentliga satsningar sätter fart på ekonomin. I början av 1990-talet kvävdes de mindre företagen när den nyliberala normpolitiken sjösattes. Nu är det hög tid att åter släppa loss på flödet i ekonomin igen. Det ökar efterfrågan som också gynnar de små- och medelstora företagen.

Vänsterpartiets valplattform har redan fått mothugg från borgerligt håll att satsningarna inte går att finansiera. Detta är dock väldigt enkelt att bemöta. Sverige är rikare än någonsin. Pengar finns både i offentliga överskott och i övervinster i näringslivet. Allt för mycket pengar har samlats hos ett fåtal. Det är mycket rimligt att tycka att en del av dessa resurser ska komma oss alla till del. Trots allt är det ju vårt samlade slit som skapat de enorma vinster vi idag ser hos storföretagen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var en stärkande kongress som visat på vilken uppgift vänstern har framöver. Vi ska stoppa den borgerliga alliansen och bädda för en vänsterpolitik värd namnet. Så räkna med Vänsterpartiet framöver. Det var nöjda och peppade kongressdeltagare som åkte hem för att bedriva valrörelse i Sveriges alla hörn med siktet på att skapa jobb och rättvisa. Så kommer naturligtvis även ske i Botkyrka.

Botkyrkabloggen kick off!

Har länge velat omkring, funderande på att starta en blogg - nu är det alltså äntligen gjort. Denna blogg tar oftast sitt avstamp från ett stökigt kontor i det mångkulturella Botkyrka - kommunen som ligger strax sydväst om Stockholm.

Jag kommer skriva om ett Botkyrka som borde se lite annurlunda ut. Och jag kommer skriva om hur ett Botkyrka ser ut. Jag kommer skriva om en fördummad borgerlighet, om en allt för feg och förvirrad socialdemokrati, om hur det är att vara en kontorsråtta i ett kontor med allt för dålig luftventilation... Eller rättare sagt - jag ska försöka skriva om detta, det kan snarare kunna bli nån form av egenterapi, ett personligt blahej där felaktiga prepositioner trängs med rättshaveri i stavning! Vi får väl se...

Jag som skriver heter Petteri.