30 May 2011

Botkyrkas rödgröna flerårsplan satsar på skolan

Den 16 juni diskuterar och beslutar kommunfullmäktige om flerårsplanen för 2012–2015. Det är den första flerårsplanen den här mandatperioden och förslaget ser lite annorlunda ut jämfört med föregående års planer. Den rödgröna majoriteten har politiserat planen genom att tydligare koppla kommunens mål till den rödgröna majoritetens politiska ambtioner: minskade klassklyftor, jämställdhet, välfärd för alla, fördelning efter behov, offensiv klimatpolitik, kulturen som utvecklingskraft osv.

Nu finns även ett färdigt förslag till ekonomiska ramar. Även om inte alla önskemål från nämnderna får plats så gör vi ändå en rätt kraftfull satsning på ett antal områden. Det viktigaste är att vi under perioden lägger 160 miljoner kr på att förstärka lärartätheten och öka kompetensen i förskola och skola. Vi har kunnat konstatera att lärartätheten i Botkyrka ligger under genomsnitet och dessutom minskat. Visserligen har trots det elevernas resultat förbättrats, men det är uppenbart att vi behöver anställa fler och bättre utbildade lärare och förskollärare om alla Botkyrkas ungdomar ska få den start livet de behöver och har rätt att kräva.

Vi kommer också att förstärka underhållet av gator, parker m.m., något som varit eftersatt under många år. Satsningen på jobb, praktik eller utbildning för alla ungdomar får också en förstärkt budget. Till det kommer en lång rad mindre förstärkningar på många områden.
Botkyrka har, i likhet med många andra kommuner, en ganska bra ekonomi på papperet just nu. Det vill säga, vi gjorde ett stort överskott, mycket större än planerat, 2010. Även 2011 ser ut att bli ett år med stort överskott. Men är det bra? Är inte tanken att vi ska använda skattepengarna till välfärden?

Jo, stora överskott har inget egenvärde. Men de överskott som vi ser just nu är tillfälliga. Mot slutet av planperioden ser det betydligt kärvare ut. Och det beror i stort sett helt och hållet på att regeringen håller igen på statsbidragen. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna (eller annorlunda uttryckt: regeringen tillåter inte att den höga tillväxten kommer kommunerna till del, utan använder den till skattesänkningar istället). Det betyder att om vi växlar över de tillfälliga överskotten i dag i permanent ökade utgifter så hamnar vi på minus om några år. Dessutom finns det en stor risk att den planerade förändringen av inkomst- och kostnadsutjämningen mellan kommunerna kommer att ta ifrån Botkyrka ytterligare 20–30 miljoner.

Men överskotten 2010 och 2010 läggs naturligtvis inte på hög utan kommer indirekt välfärden till del. Genom att vi inte bheöver låna lika mycket, utan kan investera med egna pengar, så minskar räntekostnaderna och det blir ett större utrymme för verksamhet. Dessutom har kommunen avsatt 50 miljoner kr i en kompetensutvecklingsfond för personalen. Den definitiva budgeten för nästa år beslutas i höst, och då kan det finnas möjlighet för ytterligare förändringar.

MATS EINARSSON
gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka