12 June 2013

Botkyrkabyggens interna PM visar att Mitt Alby inte uppfyller kommunfullmäktiges kriterier

PM:et där det framgår att Mitt Alby inte
uppfyller kommunfullmäktiges kriterier. 
När kommunfullmäktige förra året gav Botkyrkabyggen i uppdrag att leta en köpare till fastigheterna på Albyberget, ställde man upp kriterier som en eventuell köpare skulle uppfylla. Det skulle bland annat vara ett bolag som redan ägde ett stort och brett fastighetsbestånd och ägaren skulle vara långsiktig.

I debatten som pågått under det gångna året, har man från politiskt håll många gånger hänvisat till kriterierna och sagt att de höga kraven kommer att garantera att det blir just en seriös, långsiktig ägare. Exempel på sådana uttalanden finns här, här och här.

Hur lever då Mitt Alby och dess ägare upp till kommunfullmäktiges krav? Inte särskilt väl, visar det sig.
I det underlag som Botkyrkabyggens VD Ulf Nyqvist presenterade för bolagets styrelse den 5 juni, framgår det att "ingen av de intressenter som fanns kring försäljningen av Albyberget, uppfyllde samtliga kriterier som satts upp."

Kriteriet att ägaren ska "Vara långsiktig (minst 10 år) och aktivt förvaltande", kommenteras med att "Köparen redovisar att avsikten är ett långsiktigt ägande. Personerna bakom köpet har av allt att döma ekonomiska resurser att vara långsiktiga ägare, men några bindande garantier utöver den avtalade inriktningen om långsiktighet är dock svårt att få."

Att ägaren ska "Ha ett brett och stort bostadsbestånd och därmed ha kapacitet för upprustning och förnyelse" kommenteras med att "Köparen har inget annat bostadsbestånd, men bedöms ha ekonomisk kapacitet att klara upprustning och förnyelse."

Här finns PM:et, där Botkyrkabyggen konstaterar att kriterierna inte är uppfyllda och här finns det avtal om försäljningen som är skrivet mellan Botkyrkabyggen och Mikael Ahlström.

För Vänsterpartiet är det självklart att kommunfullmäktige på de här grunderna borde säga nej till Mitt Alby som köpare. Man kan inte ena dagen tala om strikta kriterier och hårda krav, för att nästa dag acceptera halva löften och muntliga försäkranden som enda garanti för att köparen är seriös. Det är faktiskt människors hem man i så fall chansar med.No comments: